06 Απρ 2012

Κατάλογος Υποψηφίων – Ώρες & Οδηγίες για τις Εξετάσεις 22/04/12 ΤτΕ

Blog Χωρίς Σχόλια.

 

Από τις 09:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στις 22 Απρίλη 2012 (Κυριακή) σε 8 διαφορετικά group.

Ελέγξε στον κατάλογο υποψηφίων, αν υπάρχει ο κωδικός αριθμός σας.

Κατάλογος Υποψηφίων (κάντε κλικ)

Εξεταστικά Κέντρα

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν 

στα εξής εξεταστικά κέντρα:

 α. Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, Λεωφ. Συγγρού 89-93, και .

β. Εθνική ΑΕΕΓΑ (Συνεδριακό Κέντρο), Λεωφ. Συγγρού 103-105.
 

 Ώρα Προσέλευσης – Χρόνος Εξετάσεων 

 Λόγω του πλήθους των υποψηφίων, θα διεξαχθούν αυθημερόν 4 διαδοχικές εξετάσεις, στις οποίες κατανέμονται οι υποψήφιοι καταλφαβητική σειρά του επωνύμου τους και καλούνται να προσέλθουν στους χώρους εξέτασης σύμφωνα με το ακόλουθο ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο θα τηρηθεί αυστηρά ώστε η εξεταστική διαδικασία να εξελιχθεί απρόσκοπτα:

 
Εξέταση (1η) – Εξεταστικό Κέντρο InterContinental
 
Επώνυμο από  ΑΒΡΑ  έως  ΔΕΛΗΜ

Ώρα Προσέλευσης 08:00 – 08:30

Χρόνος Εξέτασης 09:00 – 11:00

 

Εξέταση (1η) – Εξεταστικό Κέντρο Εθνική ΑΕΕΓΑ
 
Επώνυμο από  ΔΕΛΙ έως  ΗΦΑΙ

Ώρα Προσέλευσης 08:00 – 08:30

Χρόνος Εξέτασης 09:00 – 11:00

 

Εξέταση (2η) – Εξεταστικό Κέντρο InterContinental
 
Επώνυμο από  ΘΑΓΓ  έως  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ

Ώρα Προσέλευσης 11:00 – 11:30

Χρόνος Εξέτασης 12:00 – 14:00

 

Εξέταση (2η) – Εξεταστικό Κέντρο Εθνική ΑΕΕΓΑ
 
Επώνυμο από  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ έως  ΜΑΝΤΕ

Ώρα Προσέλευσης 11:00 – 11:30

Χρόνος Εξέτασης 12:00 – 14:00

 

Εξέταση (3η) – Εξεταστικό Κέντρο InterContinental
 
Επώνυμο από  ΜΑΝΤΖ  έως  ΠΑΠΑΔΗ

Ώρα Προσέλευσης 14:00 – 14:30

Χρόνος Εξέτασης 15:00 – 17:00

 

Εξέταση (3η) – Εξεταστικό Κέντρο Εθνικη ΑΕΕΓΑ
 
Επώνυμο από  ΠΑΠΑΔΟ έως  ΠΟΥΛ

Ώρα Προσέλευσης 14:00 – 14:30

Χρόνος Εξέτασης 15:00 – 17:00

 

Εξέταση (4η) – Εξεταστικό Κέντρο InterContinental
 
Επώνυμο από  ΠΡΑΓ  έως  ΥΨΗΛ

Ώρα Προσέλευσης 17:00 – 17:30

Χρόνος Εξέτασης 18:00 – 20:00

 

Εξέταση (4η) – Εξεταστικό Κέντρο Εθνική ΑΕΕΓΑ
 
Επώνυμο από  ΦΑΒΒ έως  ΨΩΝΗ

Ώρα Προσέλευσης 17:00 – 17:30

Χρόνος Εξέτασης 18:00 – 20:00

 

Εγγραφή Υποψηφίων

 Πριν την είσοδό τους στις αίθουσες εξετάσεων , οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή τους στη Γραμματεία που θα είναι εγκατεστημένη στο επίπεδο ( -1 ) του InterContinental και στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου (ημιυπόγειο) της Εθνικής ΑΕΕΓΑ, αντιστοίχως, σύμφωνα με το ανωτέρω Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων χωρίς προηγούμενη εγγραφή στη Γραμματεία απαγορεύεται

 Για την εγγραφή τους στη Γραμματεία , οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

 α) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Τυχόν άλλο επίσημο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας θα γίνεται δεκτό μόνον εάν φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Εάν δεν διαπιστωθεί η ταυτότητα του υποψηφίου, δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στην αίθουσα.

β) αντίγραφο της υποβληθείσας Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις με εκτυπωμένο τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, και

 

γ) παραστατικό της τράπεζας όπου κατατέθηκε το τέλος εξετάσεων.

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, ο υποψήφιος θα εισέρχεται στην αίθουσα εξετάσεων που θα του έχει υποδειχθεί, ενώ σχετική σήμανση θα υπάρχει και έξω από κάθε αίθουσα σε εμφανές σημείο.

 

Εξετάσεις

 
 
Κάθε εξέταση θα διαρκεί
2 ώρες (βλ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Η έξοδος από τις αίθουσες απαγορεύεται πριν την παρέλευση του πρώτου ημιώρου κάθε εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έξοδος και επάνοδος επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως για λόγους υγείας, και πάντως συνοδεία Επιτηρητή 2 ώρες (βλ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Η έξοδος από τις αίθουσες απαγορεύεται πριν την παρέλευση του πρώτου ημιώρου κάθε εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έξοδος και επάνοδος επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως για λόγους υγείας, και πάντως συνοδεία Επιτηρητή 
 
 

 

Μετά την είσοδό τους στις αίθουσες εξετάσεων

οι υποψήφιοι θα πρέπει να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Βιβλία, σημειώσεις και απενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα θα τοποθετούνται σε εμφανές, από τους Επιτηρητές, σημείο στο δάπεδο του διαδρόμου.

 
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι Επιτηρητές δύνανται να ζητήσουν από υποψήφιο να αλλάξει θέση. Γενικώς, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των Επιτηρητών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και ιδιαίτερα σε περίπτωση παρακώλυσης της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού, η Επιτροπή Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να διακόψει την εξέτασή τους και να χαρακτηρίσει άκυρη τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
 
Πριν την έναρξη της εξέτασης εντός της αίθουσας, θα διανεμηθεί το Απαντητικό Φύλλο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ευανάγνωστα τα ατομικά τους στοιχεία με κεφαλαία γράμματα και να το υπογράψουν. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην αναγραφή του Κωδικού Αριθμού Υποψηφίου καθότι η διόρθωση των γραπτών και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα γίνει βάσει του αριθμού αυτού. Συνιστάται στους υποψηφίους να εξασκηθούν στην ορθή συμπλήρωση του Απαντητικού Φύλλου χρησιμοποιώντας το συνημμένο υπόδειγμα (καντε κλικ να δείτε το υπόδειγμα)
.  
  . Το Απαντητικό Φύλλο πρέπει να συμπληρωθεί μόνο με στυλό χρώματος μαύρου ή μπλε,δεδομένου ότι η διόρθωση των γραπτών θα γίνει αποκλειστικά με μηχανογραφημένη διαδικασία. Δεν επιτρέπεται χρήση διορθωτικού υγρού (blanco) στο Απαντητικό Φύλλο, άλλως το γραπτό θα απορριφθεί αυτόματα κατά τη μηχανογραφημένη διαδικασία.

 Στους εξεταζομένους θα δοθούν 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – 10 ερωτήσεις από έκαστη εκ των 6 εξεταζόμενων ενοτήτων. Επιτυχής θα θεωρείται η εξέταση όταν έχουν απαντηθεί σωστά τουλάχιστον έξι από τις δέκα ερωτήσεις κάθε ενότητας
Πριν την οριστική αποχώρηση από την αίθουσα, έκαστος υποψήφιος θα παραδίδει ενυπογράφως το Απαντητικό Φύλλο στον αρμόδιο Επιτηρητή με επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
 
Μετά την παράδοση του γραπτού, δεν θα επιτρέπεται η παραμονή του υποψηφίου στην αίθουσα εξετάσεων.
 
 
 Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης οι υποψήφιοι που έχουν παραμείνει στις αίθουσες οφείλουν να σταματήσουν να γράφουν ανεξαρτήτως του εάν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους και, χωρίς περαιτέρω όχληση, να παραδώσουν τα Απαντητικά τους Φύλλα.

   

 

No Responses to “Κατάλογος Υποψηφίων – Ώρες & Οδηγίες για τις Εξετάσεις 22/04/12 ΤτΕ”

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4