19 Απρ 2018

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2018 GDPR

Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις Χωρίς Σχόλια.

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΣΥΝΈΔΡΙΟ  ΄΄2018΄΄

Με  Θέμα:  GDPR/679/2016/EE

με την Συμμετοχή Νομικού Ελεγκτή

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Κατεβάστε την ανακoίνωση και την αίτηση σε pdf πατώντας κλικ ΕΔΩ


Το συνέδριο θα διεξαχθεί τo Σάββατο 5/5/2018 με έναρξη 9.30 πμ

και συνεχίζει την  Δευτέρα  07/5/2018 από 4.30΄μμ έως 8μμ

Διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου 29, πλησίον Μετρό Αγ. Αντωνίου Περιστέρι,

Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου COORDINATORS group


Το Συνέδριο περιλαμβάνει τρεις  ειδικές θεματικές ενότητες:

1. Ενότητα: Λεπτομερή Ενημέρωση του Γενικού Κανονισμού GDPR/679/2016/EE

Λεπτομερή ενημέρωση για τα θέματα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα, υποχρεώσεις υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων.

2. Ενότητα: Παρουσίαση συστήματος   Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

Παρουσίαση του Βασικού κορμού του Συστήματος  COORDINATORS MQI

με εξειδίκευση στην εναρμόνιση ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων στην Ιδ. Ασφάλιση.

3. Ενότητα : Data Protection Officer DPO

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (παρέχεται βεβαίωση )

Εκτενή αναφορά και ανάλυση στα θέματα του ρόλου του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Περιγραφή:

Με δεδομένο ότι η 25η Μαΐου 2018, είναι καταληκτική ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής  του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα, κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας, υλοποιούμε το δεύτερο Επιστημονικό Συνέδριο GDPR/679.

Σκοπός μας είναι, με την συμμετοχή του Νομικού Ελεγκτή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να παρέχουμε σε κάθε συμμετέχοντα, ποιοτική εξειδικευμένη ενημέρωση – εκπαίδευση για τα θέματα του Γενικού Κανονισμού 2016/679 και παράλληλα, στοχεύουμε με την ανάλυση ενός τυποποιημένου συστήματος εναρμόνισης, να παρουσιάσουμε ειδικά στην ασφαλιστική αγορά, ένα πακέτο διαδικασιών και εφαρμογών,  που θα λειτουργήσει για κάθε διαμεσολαβητή και επιχείρηση, ως βασικός κορμός εναρμόνισης.

Το σύστημα Coordinators MQI //Δ.Π.Δ., περιλαμβάνει πρακτικές λύσεις και μεθοδολογία διαδικασιών που καλείται κάθε υπόχρεο Πρόσωπο να προσαρμοστεί στον Γενικό Κανονισμό.

Επίσης το σύστημα αναφέρεται σε όλο το έργο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και περιλαμβάνει διαδικασίες, για κάθε κατηγορία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή φυσικού ή νομικού προσώπου, έτσι ώστε να λειτουργεί με ελεγκτικούς αυτοματισμούς με σκοπό να επιτυγχάνεται ο απαραίτητος έλεγχος ενεργειών και επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία..

Στόχος μας είναι να δώσουμε σημαντικές προτάσεις και ενδεικτικές λύσεις στην ασφαλιστική αγορά, ώστε όλα τα δίκτυα να κινούνται σε έναν βασικό κορμό κανόνων και διαδικασιών, γύρω από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμβάσεων που έχουν. Το αποτέλεσμα θα είναι εκτός των άλλων, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι Διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται με Δίκτυα, να έχουν μία βασικά εναρμονισμένη αγορά συνεργατών σε καθολικό επίπεδο.

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η έναρξη της  προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις όλων των διαμεσολαβητών με οικονομικό τρόπο. Επιτυγχάνεται επίσης η συνειδητοποίηση της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης των νέων επιτακτικών απαιτήσεων, προς αποφυγή των πολύ μεγάλων χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό. ( τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι της τάξεως, των 20.000.000 ευρώ ή  το 4% του τζίρου της εκάστοτε εταιρείας όποιο είναι μεγαλύτερο).

Το σύστημα εποπτεύεται από επιστημονική ομάδα και εξειδικευμένους επαγγελματίες για τα τεχνικά θέματα και τα θέματα συνεχούς υποστήριξης .Το σύστημα  χρησιμοποιείται ως ο Βασικός Κορμός Διαχείρισης Υποχρεωτικών Διαδικασιών Εναρμόνισης στον Κανονισμό για όλες τις επιχειρήσεις. Εγινε ειδική προσαρμογή για την ασφαλιστική αγορά και ιδιαίτερα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και την διαχείριση Ασφαλιστικών ζημιών και πραγματογνωμοσυνών, περιλαμβάνει δε  όλες τις πτυχές του κανονισμού  όπως:

Νομική,          Τεχνική,          Οργανωτική.

Απευθύνεται σε:

Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και οργανισμό δημόσιο ή ιδιωτικό που συλλέγει, επεξεργάζεται και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα όπως ενδεικτικά Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Τράπεζες, Νομικούς Συμβούλους, Λογιστές, Υπεύθυνους Προσωπικού, Στελέχη Μηχανοργάνωσης IT, Εισπρακτικές Εταιρείες, Εταιρείες Ασφάλειας και γενικά

Πρόγραμμα:

Α΄ ΜΕΡΟΣ – Σάββατο : 5/5/2018 από 9.30΄πμ έως 13.00΄μμ

1. Ενότητα: Λεπτομερή Ενημέρωση του Γενικού Κανονισμού GDPR/679/2016/EE

Λεπτομερή ενημέρωση για τα θέματα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα, υποχρεώσεις υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων.

2.Ενότητα: Παρουσίαση συστήματος   Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

Παρουσίαση του Βασικού κορμού του Συστήματος  COORDINATORS MQI/

με εξειδίκευση στην εναρμόνιση ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων στην Ιδ. Ασφάλιση.

Β΄ΜΕΡΟΣ – Δευτέρα : 07/5/2018 από 4.30΄μμ έως 8:00΄μμ

3.Ενότητα : Συνέχεια της πρώτης ημέρας με ειδικά θέματα αποκλειστικά

για τον Data Protection Officer DPO

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (παρέχεται βεβαίωση )

Εκτενή αναφορά και ανάλυση στα θέματα του ρόλου του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5734000 & 6948240490, e-mail: eemcmqi@gmail.com και coord@otenet.gr

Τα Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής και Επικοινωνίας: Βυθούλκα Διονυσία, Φαίη Μετσίνη, Αντα Kαραπιπέρη,  Δενδρινός  Κων/νος,  Καρναχωρίτης Δημήτριος.

Πως θα λάβω μέρος:

Το Επιστημονικό Συνέδριο έχει δύο μέρη και η συμμετοχή έχει ως εξής:

Α΄ και Β΄ Μέρος Επιστημονικού Συνεδρίου.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν και τα δυο μέρη του επιστημονικού συνεδρίου θα λάβουν α) την βεβαίωση παρακολούθησης του γενικού κανονισμού (Α΄ Μέρος) και επιπλέον Β) ειδική βεβαίωση που πιστοποιεί ότι συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου για τα ειδικά θέματα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων – DPO (Β΄ Μέρος).

Η συνολική συνδρομή (περιλαμβάνει το Α΄ και το Β΄ Μέρος) έχει ορισθεί στο ποσό των:

  • 500,00 ευρώ για τα μη Μέλη της Ένωσης E. E. M. C. / / M Q Ι και
  • 400,00 ευρώ για τα Μέλη της Ένωσης  E. E. M. C. / / M Q Ι και πελάτες του Ομίλου Coordinators group. Για ομαδικές συμμετοχές,  παρέχεται επί πλέον έκπτωση 10%.

(Τα ποσά ισχύουν για αιτήσεις συμμετοχής έως 25/4/2018)

Α΄ Μέρος Επιστημονικού Συνεδρίου

Δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος μόνο το Α΄ Μέρος. Στην περίπτωση αυτή θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης του γενικού κανονισμού (Ά Μέρος)

Η συνδρομή για το Α΄ Μέρος έχει ορισθεί στο ποσό των:

  • 250,00 ευρώ για τα μη Μέλη της Ένωσης E. E. M. C. / / M Q Ι και
  • 200,00 ευρώ για τα Μέλη της Ένωσης  E. E. M. C. / / M Q Ι και του Ομίλου Coordinators group.

Για Ομαδικές συμμετοχές,  παρέχεται επί πλέον έκπτωση 10%.

Προσοχή: Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στις συμμετοχές λόγου Χώρου.

Στην περίπτωση αιτήσεων συμμετοχών πέρα την δυναμικής του χώρου, έως την 25/4/2018 θα ορισθεί άλλος χώρος διεξαγωγής για την κάλυψη όλων των αιτήσεων.

!!  Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να την αποστείλετε στο eemcmqi@gmail.com ή στο coord@otenet.gr

Κατεβάστε την ανακίνωση και την αίτηση σε pdf πατώντας κλικ ΕΔΩ

Σημειώστε Χ δίπλα στην επιλογή σας:   Θα παραστώ  στις 5/5/2018   και 7/5/2018  ΜΕΡΟΣ (Α + Β) ___

Θα παραστώ  μόνο στις  7/5/2018                            ΜΕΡΟΣ (Α) ___

Θα εξοφλήσω με    ___   ΚΑΡΤΑ  ___ ΚΑΤΑΘΕΣΗ*  (στείλτε μαζί με την αίτηση  και το καταθετήριο )

Είμαι μέλος της  Ένωσης  E. E. M. C. / / M Q Ι ___   ΝΑΙ   ___  ΟΧΙ

Είμαι μέλος του Ομίλου Coordinators Group ___   ΝΑΙ   ___  ΟΧΙ

Όνομα___________________________________Επίθετο_________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

Εταιρεία που εργάζομαι__________________________Ειδικότητα__________________________

Τηλέφωνα Επικοινωνίας____________________________________________________________

Διεύθυνση έδρας__________________________________________________Τ.Κ._____________

*Αριθμοί Λογαριασμού:

- EUROBANK:     0026.0009.81.0200387821    ΙΒΑΝ: GR 0202600090000810200387821

- ΕΘΝΙΚΗ:            164/470440-13   ΙΒΑΝ: GR 03 0110 1640 0000 1644 7044 013

- ΠΕΙΡΑΙΩΣ:         6554-101899-397   ΙΒΑΝ: GR 53 0171 5540 0065 5410 1899 397

No Responses to “2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2018 GDPR”

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4