24 Δεκ 2018

COORDINATORS Εκπαιδευτική Ημερίδα Προσαρμογή στην IDD 8-1-2019

Νέα Χωρίς Σχόλια.

IDD 30 ημέρες προσαρμογή έως τις 17-01-2019

Εκπαιδευτική Ημερίδα
Θέμα :
Προσαρμογή στην IDD
Φυσικών & Νομικών Προσώπων Ασφαλιστικής
& (Αντ)ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019
Προσέλευση 15:30μ.μ & Έναρξη 16:00μ.μ

Κόστος Συμμετοχής 30 € ( Φυσική Παρουσία )
1. Για Ομαδικές συμμετοχές ( άνω των δύο ατόμων )
2. Εκπαιδευόμενους του ΙΕΚ Ασφαλιστικών Σπουδών Coordinator
3. Μέλη της E.E.M.C.//MQI (Επιστημονική και Επαγγελματική Ένωση ΕΟΧ Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Προσώπων & Πραγματογνωμόνων )

Κόστος Συμμετοχής 50 € ( Φυσική Παρουσία )
1. για μεμονωμένες συμμετοχές Φυσικών προσώπων
2. για μεμονωμένες συμμετοχές Στελεχών Επιχειρήσεων

Κόστος Συμμετοχής 100 € ( Παρακολούθηση μέσω e-learning)
1. για συμμετοχές μέσω του συστήματος Coordinators Live e-learning system

Θα αναλυθούν θέματα όπως :

- Νέο θεσμικό πλαίσιο για την (αντ)ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
- Σκοπός
- Πεδίο εφαρμογής
- Ορισμοί
- Εθνικές ρυθμίσεις για τις κατηγορίες Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών βάσει του νέου νόμου υπ. Αριθμ. 4583/18/12/2018/τεύχος πρώτο/ αρ. φύλλου 212, που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2018/411/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της14ης Μαρτίου (EE L 76) και η θέσπιση άλλων διατάξεων για την ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Θα αναλυθούν επίσης θέματα που αφορούν στη νομική μορφή των νομικών προσώπων, καθώς και φορολογικά θέματα για τις κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων αλλά και θα δοθούν λύσεις για φυσικά και νομικά πρόσωπα από εξειδικευμένους εισηγητές .

Η Coordinators SA προσφέρει υπηρεσίες στην Ασφαλιστική αγορά για την προσαρμογή των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την IDD και τους υπολοιπους νόμους .

Η πολυετής εμπειρία από το 1994 όσο στην ίδρυση εταιρειών νομικών προσώπων και τροποποίηση όσο και στην οργάνωση εσωτερικής διακυβέρνησης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όλων των κατηγοριών εγγυάται την επιτυχία υπηρεσιών της Coordinators .

* ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ *
«Προσαρμογή στην IDD
Φυσικών & Νομικών Προσώπων Ασφαλιστικής
& (Αντ)ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης»
8-01-2019
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………

Α.Φ.Μ:……………………………….Δ.Ο.Υ: ………………………………………………….

ΙΔΙΟΤΗΤΑ :………………………………………………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………FAΧ : ……………………………………………

ΕΜΑΙΛ : …………………………………………………..ΚΙΝΗΤΟ…………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………………

.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών επισκευθείτε το www.1co.gr, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 5734000, στο e-mail: coord@otenet.gr, στο Facebook: Coordinators Όμιλος.

No Responses to “COORDINATORS Εκπαιδευτική Ημερίδα Προσαρμογή στην IDD 8-1-2019”

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4