09 Αυγ 2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Νέα Χωρίς Σχόλια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γ’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΩΣ 05/09/2019, ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Η ΚΟΟΡΝΤΙΝΕΪΤΟΡΣ ως εγκεκριμένος Φορέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης πιστοποίησης Τεχνικού Ασφαλείας για όλες τις επιχειρήσεις, διοργανώνει και φέτος Σεμινάρια για την απόκτηση του παραπάνω Πιστοποιητικού.

Η εκπαίδευση αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ή προτίθενται να απασχολήσουν, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία Ά, υψηλής επικινδυνότητας). Στην εκπαίδευση μπορούν να συμμετάσχουν οι εργοδότες ή οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων ανά περίπτωση.

Οι κατηγορίες που δύναται να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση είναι οι Β’ και Γ’ κατηγορία εκπαίδευσης.

Για προγράμματα Γ’ κατηγορίας:
• Εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση όπου από την σφραγίδα της επιχείρησης προκύπτει άμεσα η ιδιότητα του εκπαιδευόμενου και συγκεκριμένα ότι ο εκπαιδευόμενος ο οποίος πρόκειται να επιμορφωθεί είναι ο εργοδότης, δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή κάποιου παραστατικού.
• Για μη ατομική επιχείρηση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά το απαραίτητο παραστατικό με «επισήμανση» του μέρους του από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εργοδότης π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εάν η ιδιότητα του εργοδότη προκύπτει από βεβαίωση επιμελητηρίου υποβάλλεται και ηλεκτρονικά το απαραίτητο παραστατικό με σχετική επισήμανση αν απαιτείται.
Ενδεικτικά επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Γ’ κατηγορία εκπαίδευσης είναι: Εμπορικά καταστήματα, Γραφεία, Ιατρεία, Αναψυκτήρια κ.α.

Για προγράμματα Β’ κατηγορίας:
• Για τον εργοδότη που εκπαιδεύεται και τη βεβαίωση – παραστατικό που διαθέτει πρέπει να συμπληρώνεται το αντίστοιχο κελί π.χ. αν διαθέτει πτυχίο τεχνικού λυκείου, πλήρης τίτλος, ημερομηνία κτήσεως κτλ. και αντίστοιχα στο φάκελο με το όνομά του να περιέχονται «σκαναρισμένα» τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
• Εφόσον μια επιχείρηση διαθέτει περισσότερες του ενός ΚΑΔ σημειώνεται εκείνος που κατατάσσει την επιχείρηση σε κατηγορία Β’ (π.χ. εάν διαθέτει 3 ΚΑΔ βάσει των οποίων η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία Γ’ και 1 ΚΑΔ βάσει του οποίου η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία Β’ σημειώνεται ο ΚΑΔ της κατηγορίας Β’). Εάν διαθέτει περισσότερους του ενός ΚΑΔ κατηγορίας Β’ σημειώνει έναν εξ αυτών.

Ενδεικτικά επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Β’ κατηγορία εκπαίδευσης είναι: Συνεργεία, Μεταποίησης, Πρατήρια Υγρών Καυσίμων κ.α. και όλες οι επιχειρήσεις της Γ΄ κατηγορίας άνω των 50 ατόμων προσωπικού.

Για τη συμμετοχή σας, συμπληρώστε και αποστείλετε μας την αίτηση στο: coord@otenet.gr . Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή άμεσα έως 05/09/2019 για να προλάβετε να ενταχτείτε έγκαιρα στο τελευταίο group του έτους. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 21-5734000, fax: 210-5765891, e-mail: coord@otenet.gr .

No Responses to “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4