31 Ιαν 2020

Γενική Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτική Ασφαλιστική Ενότητα

Νέα Χωρίς Σχόλια.

Εκπαιδευτική Ασφαλιστική Ενότητα
Με τίτλο:
Γενική Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
( Κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων 13)

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και Πίστωση
με οκτώ (8) credits units ( C.U.C) Coordinators /MQI

(Μονάδες Εκπαιδευτικής Επάρκειας στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Επάρκειας, επιπέδου τέσσερα (4) ή πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαικού Προσοντολογίου) *

!! Save the date !!

19 & 20 Φεβρουαρίου 2020

Θεματικές Ενότητες :

 Γενική Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Υπηρεσιών
 Επαγγγελματική Αστική Ευθύνη Κατασκευαστή
 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Προιόντος
 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού Χώρου
 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Εγκαταστάτη Συστημάτων Ασφαλείας
 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη όλων των λοιπών Επαγγελματικών Κλάδων, που παρέχουν υπηρεσίες και προιόντα

Ημερομηνίεςς Διεξαγωγής :

 Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
 Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Ώρες Διεξαγωγής : 16.00μ.μ -20.00μ.μ

Εισηγητές :

Αυτή η Εκπαιδευτική Ασφαλιστική Ενότητα, υλοποιείται από Ομάδα Εισηγητών-Εκπαιδευτών, με Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Κατάρτιση και με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς.
Είναι δε πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές του Επίσημου Μητρώου Επιστημονικών Συνεργατών της E.E.M.C.//MQI (Επιστημονικής & Επαγγελματικής Ένωσης Ευρωπαικού Oικονομικού Χώρου, Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Προσώπων, Υπαλλήλων και Πραγματογνωμόνων ).

Οι Εισηγητές – Εκπαιδευτές στην Εκπαιδευτική Ασφαλιστική Ενότητα είναι:

1. Η κυρία Κλαίρη Πετούνη, General Manager της Cromar Insurance Broker Ltd
2. Ο κύριος Κώστας Κωσταρέλος, Τεχνικός Διευθυντής του Κλάδου ( 13 ) Γενικής
Αστικής Ευθύνης, της Εταιρείας Cromar Insurance Broker Ltd.
3. Ο Κύριος Βασίλειος Καρναχωρίτης, Διαχειριστής της Coordinators Insurance
Agent Ltd, Ορκωτός Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας Εκτιμητής – Ερευνητής
Διακανονιστής Ζημιών Ασφαλίσεων & Εκπαιδευτής Ασφαλιστικών Σπουδών.

Σκοπός:

Ο σκοπός της Ενότητας είναι διττός.
Α. Αφενός να παρουσιάσουμε αναλυτικά με επιστημονικό τρόπο, μία εκπαιδευτική ασφαλιστική ενότητα, από το σύνολο των ασφαλιστικών επιστημών, που θα γίνει η πηγή πληροφοριών για την διαχείριση θεμάτων που άπτονται, τόσο της επαγγελματικής κατάρτισης των συμμετεχόντων, όσο και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό κλάδο των Υπαλλήλων και Στελεχών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Β. να παρουσιάσουμε στα Στελέχη Εμπορικών και άλλων επιχειρήσεων, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Στελέχη Οργανισμών (π.χ Τραπεζών )τον κλάδο , ώστε να αντιληφθούν τόσο τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν από λάθη και παραλείψεις από το έργο τους προς τρίτους όσο και τους τρόπους που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις ευθύνες, δηλαδή να διαχειριστούν τον ενδεχόμενο κίνδυνο με τον καλύτερο τρόπο και να αντιληφθούν τη σημασία του πέμπτου βήματος της διαχείρισης του κινδύνου που είναι η Ασφάλιση.

Στόχος:

Να δώσουμε την ευκαιρία να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι και στελέχη, ώστε να βοηθήσουμε στην κατανόηση θεσμών ασφάλισης, στη μείωση κινδύνων και στην επαφή του κοινού με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Δικαίωμα Συμμετοχής :

Τα δίδακτρα της Εκπαιδευτικής Ασφαλιστικής Ενότητας αυτής έως 10-02-2020 καθορίζονται :

Α) 30 € για Μέλη της ΟΑΣΕ – ΣΥΑΕ
Β) 40 € για Μέλη Επαγγελματικών Σωματείων και Ομαδικών Συμμετοχών
Γ) 50€ για κάθε άλλη συμμετοχή .

Από 11-2-2020 έως 18-2-2020 τα δίδακτρα διαμορφώνονται :

Α) 40 € για Μέλη της ΟΑΣΕ – ΣΥΑΕ και για Μέλη Επαγγελματικών Σωματείων και Ομαδικών Συμμετοχών.
Β) 60 € για κάθε άλλη συμμετοχή .

ΔΩΡΕΑΝ ! ! δύο (2) επιπλέον παροχές με τη συμμετοχή σας στην ενότητα αυτή.

1. Γίνεστε Ωφελούμενο Μέλος της Επιστημονικής-Επαγγελματικής Ένωσης Ε.Ο.Χ// E.E.M.C.// M.Q.I. απολαμβάνοντας διάφορες παροχές.
2. Ως μέλος της Ένωσης αποκτάτε για το 2020 την κάρτα συνδρομητικής εκπαίδευσης χωρίς δίδακτρα του φορέα.

* Σημείωση : Τα C.U.C Credits Units Coordinators /MQI είναι εκπαιδευτικές μονάδες με τις οποίες πιστώνεται κάθε εκπαιδευόμενος που παρακολουθεί εκπαιδευτικές ενότητες (min. 2 ωρών παρακολούθηση την ενότητα) στον Φορέα Coordinators A.E.E.K.

Στα πλαίσια της Συνδρομητικής Εκπαίδευσης χωρίς Δίδακτρα που τα πνευματικά δικαιώματα της μεθόδου αυτής έχει ο Ομιλος Coordinators Group και οι Φορείς του, ο κάθε εκπαιδευτόμενος με την Απόκτηση 350 C.U.C δικαιούται μετά από εξεταστική διαδικασία να αποκτήσει Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Τίτλο Σπουδών Εθνικού Προσοντολογίου Επιπέδου 4 .

Η εξεταστική διαδικασία καθορίζεται και διενεργείται από Επιστημονική Επιτροπή που ορίζει ο Αναγνωρισμένος Φορέας Εκπαίδευσης Coordinators A.E.E.K ( με την Πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας) σε συνεργασία με την Επαγγελματική και Επιστημονική Ένωση Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου E.E.M.C//M.Q.I .

Οι Εισηγητές είναι ακαδημαικά και επαγγελματικά πιστοποιημένοι και ανήκουν στο Αναγνωρισμένο Μητρώο της Επιστημονικής Ενωσης και πληρούν της προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας .

Περισσότερες πληροφορίες στο www.iekcoordinators.gr και στο www.1co.gr.

Η περιγραφές των υπολοίπων Προγραμμάτων είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα μας www.coοrdinators .gr και θα ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκευθείτε το www.1co.gr, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 5734000, στο e-mail: coord@otenet.gr, στο Facebook: Coordinators Όμιλος.

* ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ *
Γενική Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
( Κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων 13)

19 & 20 Φεβρουαρίου 2020

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………..………………

Α.Φ.Μ:………………….………………….Δ.Ο.Υ: ……………………………..……………….

ΙΔΙΟΤΗΤΑ :…………………………………………………… ……………………….….

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: …………………………………………………………………………………….….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………..………… ΚΙΝΗΤΟ: ……………….……………………..…

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………..……
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………………

ΜΕΛΟΣ ΟΑΣΕ – ΣΥΑΕ : ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

No Responses to “Γενική Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτική Ασφαλιστική Ενότητα”

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4