Εκδόσεις Ομίλου Coordinators Οι Εκδόσεις του ομίλου μας.
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΛΗ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ – CASES ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΑΝ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΑΝ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΑΝ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (workbook)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΑΝ.

ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΖΗΜΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ ΖΩΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ WINDOWS, WORD EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOK EXPRESS & INTERNET

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4
  • 7
Copyright 2010. Coordinators Group