Πίνακας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ομίλου Coordinators Βασικά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Σεμινάρια. Παρέχεται Εκτος των Προγραμματισμένων Μαθημάτων και η Δυνατότητα Δημιουργίας Εξατομικευμένου (customized) Προγράμματος για Ιδιώτες η Εταιρίες.
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων

  Υπότιτλος

  Διαχείριση Κινδύνων, Risk Management, Υπηρεσίες Εκτιμητή, Πραγματογνώμονας Ζημιών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων ερευνών.


 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων

  Υπότιτλος

  Μεσιτών, Πρακτόρων, Συντονιστών, Ασφαλιστικών Συμβούλων, Υπαλλήλου Επιχείρησης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, Υπαλλήλου Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης Τραπεζικού Οργανισμού.

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων & Κτηματομεσιτών

  Υπότιτλος

  Νομικό Πλαίσιο, Διαχείριση Κινδύνου, Κίνδυνος, Ζημίες, Αγγλική Ορολογία, Έγγραφα, Lloyd's Brokers, Δεοντολογία. • Εκπαιδευτικό Προγράμμα Οικονομικών Επιστημών

  Υπότιτλος

  Λογιστής, Βοηθός Λογιστή, Υπάλληλος Λογιστηρίου, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Υπάλληλος Χρηματιστηριακού Γραφείου, Εσωτερικός Ελεγκτής, Σεμινάρια Πωλήσεων, Telemarketing, Δημόσιες Σχέσεις.

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υπαλλήλων & Στελεχών

  Υπότιτλος

  Ασφαλιστικών Υπαλλήλων, Τραπεζικών Οργανισμών, Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. • Ειδικό Σεμινάριο Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος ΞΧ / ΧΤ

  Υπότιτλος

  Αφορά Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, Διαμεσολαβούντα Πρόσωπα, Τραπεζικούς Οργανισμούς και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.


 • Σεμινάρια

  Υπότιτλος

  Ασφαλειών Ζωής, Γενικών Ασφαλίσεων, Τεχνικών Πωλήσεων, Ανάπτυξης Αγοράς, Βασικές Αρχές Marketing, Σεμινάρια Έρευνας Αναγκών ανά Προϊόν και αγοράς - Δημιουργίας Target Group. • Πρωτοποριακά Σεμινάρια

  Υπότιτλος

  Εκπαίδευση Αγοραστικού κοινού, Επιλογή κατάλληλου προγράμματος και προϊόντος, Βασικές Αρχές Risk Management για Στελέχη Επιχειρήσεων και Ελεύθερους Επαγγελματίες, Εξοικονόμηση Πόρων μέσα από τα τρέχοντα έξοδα, Δημιουργία Προσωπικού Business Flow (προσωπικός προγραμματισμός Cash Flow για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις), Αγορά Χρήματος - Μορφές Επένδυσης - Οικονομική Πυραμίδα Αναγκών.

 • Σεμινάρια Ψυχολογίας

  Υπότιτλος

  Γονεϊκά Πρότυπα
  Ανάλυση Πυραμίδας Maslow
  Ανθρώπινη Τονική Κλίμακα
  Συναισθήματα στον Εργασιακό Χώρο και στις Πωλήσεις. • Προγράμματα Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών

  Υπότιτλος

  Πίνακας Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και Ειδικότητες Κατάρτησης Coordinators Α.Ε.Ε.Κ Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών • Προγράμματα Πληροφορικής

  Υπότιτλος

  Windows - Διαχείριση Αρχείων
  Internet - Διαδίκτυο
  Word - Επεξεργασία Κειμένου
  Excel - Υπολογιστικά Φύλλα
  PowerPoint - Παρουσιάσεις
  Access - Βάσεις Δεδομένων
  IT Theory - Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Προγραμ. • Οργάνωση & Διοίκηση Νομικών Προσώπων & Εφαρμοσμένης Λογιστικής

  Υπότιτλος

  Σχεδιασμός Νομικού Προσώπου
  Ανάλυση Δεδομένων
  Εκπαίδευση Συστημάτων Διοίκησης
  Λογιστική και Χρηματοοικονομική δομή Νομικού Προσώπου
  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργείας
  Cash Flow, Ανάλυση Ισολογισμού, Μισθοδοσία
  Human Resources

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

 • 4
 • 7
Copyright 2010. Coordinators Group