Πιστοποιήσεις Βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας, το επίπεδο των υπηρεσιών και προϊόντων γνώσεων, είναι μετρήσιμο και αποδεικνύεται μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης. Η Coordinators σαν εγκεκριμένος φορέας υλοποιεί την διάταξη αυτή, πιστοποιώντας μέσα από εξεταστικές διαδικασίες στους παρακάτω τομείς.

MIQ– Διεθνή Μοντέλα Ποιότητας & Πιστοποίησης

 • MIQ Accounting - Λογιστική
 • MIQ Marketing - Μάρκετινγκ
 • MIQ Sales - Πωλήσεις
 • MIQ Secreterial- Γραμματειακά
 • MIQ Management - Μάνατζμεντ
 • MIQ Supervisor - Εγκεκριμένοι Επιτηρητές


Information Technology Quality – Πληροφορική 3 Επιπέδων

IQ Software Προγράμματα χρήσης – Υποστήριξης Η/Υ

 • Windows - Διαχείριση Αρχείων
 • Internet - Διαδίκτυο
 • Word - Επεξεργασία Κειμένου
 • Excel - Υπολογιστικά Φύλλα
 • PowerPoint - Παρουσιάσεις
 • Access - Βάσεις Δεδομένων
 • IT Theory - Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Προγραμ.

IQ Hardware - Υλικό Η/Υ

IQ Networks - Δίκτυα

IQ Graphics - Γραφιστικών Εφαρμογών

 • Corel Draw
 • Photo Shop
 • Photo Paint
 • AutoCad


MQI–Μοντέλα Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

 • 100 ώρες ΥΠ.ΑΝ. - Άδεια Διαμ/ντων Υπουργείο Ανάπτυξης
 • E.C.I.Q. - Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ποιότητας
 • Brokers IQ - Ολική Ασφαλιστική Ποιότητα Μεσιτών
 • Office IQ - Ποιότητα Ασφαλιστικών Γραφείων Επι/ων
Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

 • 4
 • 7
Copyright 2010. Coordinators Group