01 Απρ 2020

Voucher 600 Ευρώ για Επιστήμονες & Ελ. Επαγγελματίες

Blog No Comments

coordinators voucher 600 € espa

Επιταγή Κατάρτισης Voucher 600 Ευρώ Αναβάθμισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Τηλεκατάρτισης

Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων από τον COVID-19

Πράξη «Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον κορωνοϊό που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών»

Η COORDINATORS ΑΕΕΚ ως πάροχος κατάρτισης του προγράμματος Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων από τον COVID-19 ενημερώνει για τα εξής:

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, μέσω προγράμματος κατάρτισης θα χορηγηθεί το επίδομα 600 ευρώ σε δύο δόσεις, για 180.342 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, συνολικού ύψους 192.965.940 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν  το ενδιαφέρον τους στον φορέα Coordinators στην φόρμα που ακολουθεί. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των κλάδων τους.

Περιγραφή:

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ». Η Δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους  και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω προγράμματος 100 ωρών «Επιταγής Κατάρτισης Voucher». Η υλοποίηση του θα γίνει με την μέθοδο τηλεκατάρτισης, μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας και με την λήξη του οι ωφελούμενοι, προαιρετικά, μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για να λάβουν σχετική Πιστοποίηση.

Το επίδομα των 600 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση 400 ευρώ με την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης και η δεύτερη δόση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία  του COVID-19.

Αφορά:

- Δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και τους ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές

- Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (Συμπεριλαμβάνονται Οδοντίατροι, Ψυχίατροι και λοιπό Ιατρικό Προσωπικό)

- Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων / Αρχιτέκτονες

- Οικονομολόγους / Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

- Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων

- Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Για να Δείτε τη λίστα με τους ΚΑΔ (Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας) που εντάσσονται το πρόγραμμα Πατήστε Εδώ

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης που παρέχονται από τον φορέα COORDINATORS ΑΕΕΚ*:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS)

7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Διαδικασία:

Για την ενημέρωση σας και την υποβολή της συμμετοχής σας συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ακολουθεί.

 • Επιπλέον, για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας,  αποστείλετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο coordinatorsstudy@gmail.com τα εξής:

  Α) Την εξουσιοδότηση που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

  Κατεβάστε το αρχείο της εξουσιοδότησης ΕΔΩ

  Β) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

  Γ) Εκτύπωση από το taxisnet, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ

  Δ) Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας ως Δικαιούχου του Λογαριασμού


 • Σε περίπτωση που έχετε  υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτετε, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  την αίτησης σας (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α), προκειμένου για την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της επιταγής κατάρτισης σας αποστείλετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο coordinatorsstudy@gmail.com τα εξής:
 • Προτυποποιημένο e-mail (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ e-mail ΕΔΩ)
 • Την εκτύπωση του συστήματος με τα κάτωθι  στοιχεία (Α. Ο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), Β. Τα στοιχεία επικοινωνίας., Γ. ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Τράπεζας., Δ. Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης., Ε. Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης.)
 • *ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

  • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)  (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
  • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
  • Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
  • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
  • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
  • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
  • Διαδικτυακή συνεργασία.

  2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

  • Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
  • Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
  • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
  • Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
  • Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  • Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  • Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
  • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.

  3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

  • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
  • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
  • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
  • Η έννοια του Search Engine Optimization
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
  • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
  • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

  4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

  • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Παρουσιάσεις
  • Βάσεις Δεδομένων

  5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

  • Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
  • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
  • Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
  • Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
  • Η έννοια της τηλεργασίας
  • Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης

  6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS)

  • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
  • Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
  • Δημιουργία «πράσινου προφίλ»
  • Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
  • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
  • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
  • Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
  • Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
  • Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
  • Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
  • Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
  • Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
  • Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

  7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

  • Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαδικτυακή Συνεργασία
  • Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
  • Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
  • Πρακτικές DEVOPS

  8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

  • Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
  • Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
  • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
  • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
  • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
  • Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαδικτυακή Συνεργασία
  • Πληροφορικός Γραμματισμός
  • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

  9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

  • Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.
  • Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική  χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.
  • Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.
  • Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου  για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής  Επιτήρησης Λοιμώξεων.
  • Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
  • Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.

  10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

  • Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
  • SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
  • Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
  • Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
  • Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
  • Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
  • Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
  • Mobile εφαρμογές
  Οι συνεργαζόμενοι εγκεκριμένοι Ο.Σ.Τ.Κ.  με τον πάροχο κατάρτισης ΚΟΟΡΝΤΙΝΕΙΤΟΡΣ A.E.E.K. είναι οι:
  - Πλατφόρμα https://platform.elearning-seminars.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - Πλατφόρμα https://www.edimitra.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - Πλατφόρμα www.elearningclass.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - Πλατφόρμα https://voucher.freestudies.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 3,4,5,6,7,8,9)

  Πληροφορίες

  Πατήστε Εδώ για την Φόρμα Συμμετοχής

  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Για Πληροφορίες:

  Eπικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5734000 (6 Γραμμές)

  ή στο Email: coord@otenet.gr

  ή στο Fax : 210-5765891

  Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται  στο https://elearning.yeka.gr.

  www.iekperisteri.gr

  iek coordinators

  Coordinators Group Of Companies
  Εθνάρχου Μακαρίου 29
  Περιστέρι 12131
  Αθήνα

 • Για συνεχή Επικοινωνία και Ενημέρωση Ακολουθήστε μας στο:
  • #winthefuture


  07 Φεβ 2020

  - Voucher 600 Ευρώ για Επιστήμονες & Ελ. Επαγγελματίες -

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ Σχόλια κλειστά

  coordinators voucher 600 € espa

  Επιταγή Κατάρτισης Voucher 600 Ευρώ Αναβάθμισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Τηλεκατάρτισης

  Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων από τον COVID-19

  Πράξη «Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον κορωνοϊό που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών»

  Η COORDINATORS ΑΕΕΚ ως πάροχος κατάρτισης του προγράμματος Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων από τον COVID-19 ενημερώνει για τα εξής:

  Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, μέσω προγράμματος κατάρτισης θα χορηγηθεί το επίδομα 600 ευρώ σε δύο δόσεις, για 180.342 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, συνολικού ύψους 192.965.940 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν  το ενδιαφέρον τους στον φορέα Coordinators στην φόρμα που ακολουθεί. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των κλάδων τους.

  Περιγραφή:

  Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ». Η Δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους  και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

  Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω προγράμματος 100 ωρών «Επιταγής Κατάρτισης Voucher». Η υλοποίηση του θα γίνει με την μέθοδο τηλεκατάρτισης, μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας και με την λήξη του οι ωφελούμενοι, προαιρετικά, μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για να λάβουν σχετική Πιστοποίηση.

  Το επίδομα των 600 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση 400 ευρώ με την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης και η δεύτερη δόση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

  Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία  του COVID-19.

  Αφορά:

  - Δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και τους ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές

  - Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (Συμπεριλαμβάνονται Οδοντίατροι, Ψυχίατροι και λοιπό Ιατρικό Προσωπικό)

  - Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων / Αρχιτέκτονες

  - Οικονομολόγους / Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

  - Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων

  - Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

  Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.

  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

  Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

  Για να Δείτε τη λίστα με τους ΚΑΔ (Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας) που εντάσσονται το πρόγραμμα Πατήστε Εδώ

  Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης που παρέχονται από τον φορέα COORDINATORS ΑΕΕΚ*:

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

  2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

  3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

  4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

  5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

  6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS)

  7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

  8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

  9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

  10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

  Διαδικασία:

  Για την ενημέρωση σας και την υποβολή της συμμετοχής σας συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ακολουθεί.

 • Επιπλέον, για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας,  αποστείλετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο coordinatorsstudy@gmail.com τα εξής:Α) Την εξουσιοδότηση που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

  Κατεβάστε το αρχείο της εξουσιοδότησης ΕΔΩ

  Β) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

  Γ) Εκτύπωση από το taxisnet, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ

  Δ) Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας ως Δικαιούχου του Λογαριασμού

  *ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

  • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)  (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
  • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
  • Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
  • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
  • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
  • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
  • Διαδικτυακή συνεργασία.

  2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

  • Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
  • Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
  • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
  • Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
  • Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  • Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  • Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
  • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.

  3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

  • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
  • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
  • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
  • Η έννοια του Search Engine Optimization
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
  • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
  • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

  4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

  • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Παρουσιάσεις
  • Βάσεις Δεδομένων

  5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

  • Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
  • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
  • Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
  • Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
  • Η έννοια της τηλεργασίας
  • Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης

  6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS)

  • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
  • Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
  • Δημιουργία «πράσινου προφίλ»
  • Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
  • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
  • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
  • Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
  • Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
  • Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
  • Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
  • Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
  • Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
  • Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

  7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

  • Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαδικτυακή Συνεργασία
  • Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
  • Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
  • Πρακτικές DEVOPS

  8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

  • Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
  • Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
  • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
  • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
  • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
  • Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαδικτυακή Συνεργασία
  • Πληροφορικός Γραμματισμός
  • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

  9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

  • Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.
  • Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική  χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.
  • Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.
  • Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου  για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής  Επιτήρησης Λοιμώξεων.
  • Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
  • Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.

  10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

  • Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
  • SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
  • Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
  • Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
  • Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
  • Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
  • Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
  • Mobile εφαρμογές
  Οι συνεργαζόμενοι εγκεκριμένοι Ο.Σ.Τ.Κ.  με τον πάροχο κατάρτισης ΚΟΟΡΝΤΙΝΕΙΤΟΡΣ A.E.E.K. είναι οι:
  - Πλατφόρμα https://platform.elearning-seminars.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - Πλατφόρμα https://www.edimitra.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - Πλατφόρμα www.elearningclass.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - Πλατφόρμα https://voucher.freestudies.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 3,4,5,6,7,8,9)

  Πληροφορίες

 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Για Πληροφορίες:

  Eπικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5734000 (6 Γραμμές)

  ή στο Email: coord@otenet.gr

  ή στο Fax : 210-5765891

  Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται  στο https://elearning.yeka.gr.

  www.iekperisteri.gr

  iek coordinators

  Coordinators Group Of Companies
  Εθνάρχου Μακαρίου 29
  Περιστέρι 12131
  Αθήνα

 • Για συνεχή Επικοινωνία και Ενημέρωση Ακολουθήστε μας στο:
  • #winthefuture

  10 Δεκ 2019

  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο « Κτηματομεσιτών – Real Estate» από την Coordinators με έναρξη τον Ιανουάριο του 2020.

  Blog No Comments

  Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων (Κτηματομεσίτες)


  H Coordinators σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση του καθιερωμένου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων (Κτηματομεσιτών – Real Estate) που εδώ και χρόνια υλοποιεί με επιτυχία

  Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  θα διεξαχθεί  στoυς  εκπαιδευτικούς χώρους του Εκπαιδευτικού Ομίλου Coordinators. ( Εθνάρχου Μακαρίου 29 , Μετρό Αγίου Αντωνίου-  Περιστέρι Αττικής) .

  Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων και εξ’ αποστάσεως μέσω του συστήματος Coordinators Live e-learning system.

  Για εγγραφές έως 20-12-2019 θα ισχύσει ειδική τιμολόγηση έως 30%.

  Λίγα Λόγια για το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο :

  Το πρόγραμμα Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και Κτηματομεσιτών (Real Estate Brokers) καλύπτει τόσο το θεωρητικό και νομικό φάσμα του επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη, όσο και τις πρακτικές και τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την εξάσκηση αυτού και αφορά εκπαίδευση και απόκτηση της σχετικής Άδειας Εξάσκησης του επαγγέλματος του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων.

  Σκοπός του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

  • Η κατανόηση των βασικών Κτηματομεσιτικών Αρχών των Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών
  • Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την ανεύρεση υποψηφίων πελατών
  • Η κατανόηση σύγχρονων τεχνικών κλεισίματος και χειρισμός αντιρρήσεων
  • Η εξοικείωση με το επάγγελμα του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων

  Το Σεμινάριο απευθύνεται:

  • Σε νέους κτηματομεσίτες που ενδιαφέρονται να μάθουν τις εξελίξεις της Αγοράς Ακινήτων
  • Σε Στελέχη Real Estate
  • Σε Ελεύθερους Επαγγελματίες άλλων κλάδων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του Real Estate
  • Στελέχη & Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

  Ενδεικτική Θεματολογία :

  • Η Μεσιτεία στην κατάρτιση Αστικών Συμβάσεων
  • Μεσιτική εντολή & Τύποι
  • Σύναψη Σύμβασης
  • Δικαιώματα & Υποχρεώσεις
  • Φορολογία
  • Sites και Portals Μεσιτικών Γραφείων
  • Εξεύρεση Πελατών
  • Εργαλεία Marketing
  • Νομικό πλαίσιο
  • Κυρώσεις
  • Η Αγορά του Εξωτερικού

  Βεβαίωση Παρακολούθησης  :

  Μετά το τέλος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου δίδεται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης.

  ΟΑΕΔ : Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δύναται να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ ( Λαέκ)

  • Πληροφορίες

  Για Πληροφορίες:

  Eπικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5734000 (6 Γραμμές) / 210-5715800

  ή στο Email: coord@otenet.gr

  ή στο Fax : 210-5765891

  www.iekperisteri.gr

  iek coordinators

  Coordinators Group Of Companies
  Εθνάρχου Μακαρίου 29
  Περιστέρι 12131
  Αθήνα

  Για συνεχή Επικοινωνία και Ενημέρωση Ακολουθήστε μας στο

  • #winthefuture

  29 Νοε 2019

  Πιστοποίηση Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – International Ship &Port Facility Security Code (ISPS Code)

  Blog No Comments

  Πιστοποιηθείτε Άμεσα, Γρήγορα και Αποτελεσματικά από τους Ειδικούς στο είδος!

  Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Coordinators πραγματοποιεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code).

  Για την ειδικότητα:  Προσωπικό Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Π.Α.Λ.Ε)

  Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται έως την Δευτέρα 09-12-2019.

  Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και εξ’ αποστάσεως, με το σύγχρονο και αναγνωρισμένο σύστημα ζωντανής παρακολούθησης «Coordinators live e-learning».

  Για εγγραφές και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5734000 ή στο coord@otenet.gr.

  A) Στόχος του Προγράμματος:

  Η απόκτηση πιστοποίησης στον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS), που είναι απαραίτητη σε άτομα που θέλουν να απασχοληθούν σε λιμενικές εγκαταστάσεις, μαρίνες κ.τ.λ.

  Οι λιμένες αποτελούν ζωτικής σημασίας κρίκο στις οικονομικές και μεταφορικές πηγές, δεδομένων των σημερινών απαιτήσεων δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να απασχοληθούν σε λιμενική εγκατάσταση, μαρίνα κ.τ.λ.

  Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται με εξελιγμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων.

  Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Coordinators πραγματοποιεί ένα Μοναδικό και Πρωτοποριακό Πρόγραμμα που απευθύνεται ειδικά σε Στελέχη Ασφάλειας επιχειρήσεων και τους επιτρέπει να αποκτήσουν το κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στο έργο τους, βελτιώνοντας με θεαματικό τρόπο την αποτελεσματικότητα τους .


  Β) Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

  • Καθήκοντα
  • Εισαγωγή στο Ναυτικό και Εμπορικό Δίκαιο
  • Κώδικας Ασφαλείας Εμπορικής Ναυτιλίας
  • Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
  • Κώδικας Ασφαλείας (ISPS)
  • Λιμενικές Εγκαταστάσεις
  • Εκπαίδευση Προσωπικού/Υποχρεώσεις / Απαιτήσεις
  • Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας
  • Απειλές για Λιμενική Εγκατάσταση

  Για εγγραφές και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5734000 ή στο coord@otenet.gr.

  Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

  • Πληροφορίες

  Για Πληροφορίες:

  Eπικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5734000 (6 Γραμμές) / 210-5715800

  ή στο Email: coord@otenet.gr

  ή στο Fax : 210-5765891

  www.iekperisteri.gr

  iek coordinators

  Coordinators Group Of Companies
  Εθνάρχου Μακαρίου 29
  Περιστέρι 12131
  Αθήνα

  Για συνεχή Επικοινωνία και Ενημέρωση Ακολουθήστε μας στο

  • #winthefuture

  27 Αυγ 2019

  25 ΧΡΟΝΙΑ COORDINATORS ! ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ 25 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

  Blog No Comments

  25 ΧΡΟΝΙΑ COORDINATORS ! ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ 25 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

  ΚΕΡΔΙΣΕ μια ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ και ΣΠΟΥΔΑΣΕ στην ΣΧΟΛΗ του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ μια από τις ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ μόνο με 3 απλά Βήματα:

  1) Κάνε like στη σελίδα μας #Coordinators_Όμιλος στο Facebook
  2) Κοινοποίησε στο προφίλ σου Δημόσια τον Διαγωνισμό: «COORDINATORS WIN THE FUTURE»
  3) Στείλε μήνυμα στο messenger της σχολής τη λέξη “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COORDINATORS” και τα στοιχεία σου ( Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, ηλικία, περιοχή )

  Έτσι θα συμμετάσχεις και εσύ στο διαγωνισμό για να ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ μία ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ για σένα ή για κάποιον δικό σου, από το Ι.IEK ή το ΕΕΣ Κε.Δι.Βι. Μ 1&2 του Ομίλου Coordinators.

  ΌΛΟΙ οι συμμετέχοντες κερδίζουν ΔΩΡΕΑΝ ένα σεμινάριο ¨Life Coaching¨

  Ειδικότητες Υποτροφίας*:

  - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
  - ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  - ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  - MARKETING
  - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
  - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  - LOGISTICS

  Επίλεξε τις Σπουδές, τα Σεμινάρια ή τις Πιστοποιήσεις που σε ενδιαφέρουν ανάμεσα σε ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ειδικότητες.

  Μάθε περισσότερα στο νέο site Ι.Ι.Ε.Κ. Coordinators www.iekcoordinators.gr ή επικοινώνησε μαζί μας στο 210-5734000 και στο coord@otenet.gr

  * Οι υποτροφίες δίνονται με σειρά προτεραιότητας σε προγράμματα που θα υλοποιηθούν από το φορέα μετά την συμπλήρωση τμήματος

  • Πληροφορίες

  Για Πληροφορίες:

  Eπικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5734000 (6 Γραμμές) / 210-5715800

  ή στο Email: coord@otenet.gr

  ή στο Fax : 210-5765891

  www.iekperisteri.gr

  iek coordinators

  Coordinators Group Of Companies
  Εθνάρχου Μακαρίου 29
  Περιστέρι 12131
  Αθήνα

 • Για συνεχή Επικοινωνία και Ενημέρωση Ακολουθήστε μας στο
  • #winthefuture

  #winthefuture #διαγωνισμός #υποτροφίες #ΙΕΚ #σεμινάρια #σπουδές#εργαστήριο #coordinators #ειδικότητες #ψυχολογία#πρώτεςβοήθειες #πωλήσεις #μαγειρική #οικονομία #λογιστική #διοίκηση #επάγγελμα#ασφαλιστικά #διαχείριση #careeringreece#studyingreece#iekperisteri#scholarship

 • 04 Φεβ 2019

  Ετήσιο Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορίας Β΄ Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.«Ηλεκτρονικών Σπουδών & Εγκαταστάσεων Συναγερμών»

  Blog No Comments

  Ετήσιο Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορίας Β΄ Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
  Με τίτλο : «Ηλεκτρονικών Σπουδών & Εγκαταστάσεων Συναγερμών»

  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Coordinators ΑΕΕΚ θα πραγματοποιήσει και το έτος 2019 νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Σπουδών (9μηνης Διάρκειας), Κατηγορίας Β΄ Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. με τίτλο
  «Ηλεκτρονικών Σπουδών & Εγκαταστάσεων Συναγερμών»

  Η κατοχή αναγνωρισμένου Τίτλου σπουδών απαιτείται για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας εργασίας Κατηγορίας Β΄, προσωπικού ασφαλείας ΄΄ΙΕΠΥΑ.΄΄ (Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας).

  Οι συμμετέχοντες παρακολουθώντας επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εγκεκριμένου Φορέα μας και λαμβάνοντας το πτυχίο (βάσει του ν. 2518/1997 και της αντικατάστασης αυτού με τις διατάξεις του ν. 3707/2008) έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τον τίτλο σπουδών μαζί με τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους για την έκδοση της άδειας εργασίας κατηγορίας Β΄ ως προσωπικό ασφαλείας ΙΕΠΥΑ., χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις σε άλλον φορέα εκτός από την Coordinators.

  Στην κατηγορία Β’ εντάσσονται όσοι ασκούν τις εξής δραστηριότητες:
  - Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και
  συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο
  - Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και
  - Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας,

  Αφορά τους ήδη εργαζόμενους που επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους, αλλά και όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ώστε να αποκτήσουν άδεια εργασίας ως εγκαταστάτες συναγερμών και συστημάτων ασφάλειας.

  Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα είτε με φυσική παρουσία στο χώρο μας είτε εξ’ αποστάσεως μέσω του αναγνωρισμένου συστήματος Coordinators live e-learning.

  Πληροφορίες για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα θα βρείτε στο www.1co.gr
  Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 5734000, e-mail: coord@otenet.gr, site: www.1co.gr,
  Facebook: Coordinators Όμιλος

  24 Απρ 2014

  KEY INFORMATION DOCUMENT MQI

  Blog No Comments

  COORDINATORS   Group

  Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος

  K.I.D // MQI  

   

  KEY  INSURANCE INFORMATION DOCUMENT /// MQI

   

  «Τώρα η Coordinators προσφέρει στην αγορά το μοναδικά σχεδιασμένο

  Σύστημα Διοίκησης δίνοντας οριστικές  λύσεις

  στα  Θέματα  των Διαμεσολαβούντων»

   

  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ  ΠΡΟΤΥΠΑ

  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

   

  Με 150 € ετήσια συνδρομή για νομικά πρόσωπα και 100€ ετήσια συνδρομή για φυσικά πρόσωπα εντάσσεστε στο Σύστημα Coordinators MQI (Μοντέλα Πολλαπλής Ποιότητας και Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών) και δικαιούστε όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν τα Μέλη με το μοναδικά σχεδιασμένο  Σύστημα Coordinators “K. I. D.” και έχετε «κλειδιά»  &  πρότυπα για ασφαλιστικά θέματα όπως :  

   

  - Σύστημα εσωτερικής οργάνωσης

  - Πληροφορίες κλειδιά για τα υποχρεωτικά έντυπα και υποχρεώσεις του πελάτη

  - Πρότυπα, εντύπων αναγκών , εντύπων ,αποδεδειγμένη λογιστική απεικόνιση  πληροφοριών ( υποχρεωτικών από το αρ.11), εμπορική πολιτική, ξέπλυμα ΞΧ/ΧΤ, συμβάσεις  συνεργατών, εφαρμοσμένη λογιστική απεικόνιση ,λοιπές υποχρεώσεις βάση νόμου 30 & 31 και λοιπών νομοθετικού πλαισίου .

   

  Ένα σύστημα που καλύπτει 100% τις νέες υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων και Δικτύων, όποια ιδιότητα και αν έχουν ( Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Συντονιστής , Ασφαλιστικός Υπάλληλος, Πράκτορας , Μεσίτης )

  Η Coordinators πρωτοπορεί με Νέα βελτιωμένη έκδοση του MQI

  Coordinators “K.I.D”

  Για περισσότερες πληροφορίες  επισκεφτείτε το site : www.1co.gr ή επικοινωνήστε  στο τηλ : 210-5734000 ή στο e-mail : coord@otenet.gr

  10 Δεκ 2013

  Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επιπέδου Α

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ No Comments

  «Δελτίο Τύπου»

  Ταχύρρυθμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τις Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επιπέδου Α΄, Β , Δ ΤτΕ την 14 και 15 Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα.

  Ορίστηκε η ημερομηνία των εξετάσεων για την Θεσσαλονίκη, για την Πιστοποίηση Γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Επίπεδου Α, Β, Δ , για τον Δεκέμβριο 2013
  .

  Η Coordinators προκειμένου να βοηθήσει την αγορά και όσους δεν παρακολουθούν ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις εξετάσεις της ΤτΕ που θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη,

  διοργανώνει Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Προετοιμασίας με τεστ γνώσεων και τεστ προσομείωσης με δίδακτρα 120€.

  Οι μέρες διεξαγωγής των μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

  Τρίτη 10 Δεκεμβρίου
  Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου
  Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου
  Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

   Παρέχεται η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης μέσω του συστήματος Coordinators Live e-learning system .

  Για περισσότερες πληροφορίες για εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2105734000 και στο www.1co.gr

  10 Δεκ 2013

  Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Προετοιμασίας για εξετάσεις Πιστοποίησης Πιστοποιητικό Επιπέδου Α

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ No Comments

  «Δελτίο Τύπου»

  Ταχύρρυθμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τις Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επιπέδου Α΄, Β , Δ ΤτΕ την 14 και 15 Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα.

  Ορίστηκε η ημερομηνία των εξετάσεων για την Θεσσαλονίκη, για την Πιστοποίηση Γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Επίπεδου Α, Β, Δ , για τον Δεκέμβριο 2013
  .

  Η Coordinators προκειμένου να βοηθήσει την αγορά και όσους δεν παρακολουθούν ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις εξετάσεις της ΤτΕ που θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη,

  διοργανώνει Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Προετοιμασίας με τεστ γνώσεων και τεστ προσομείωσης με δίδακτρα 120€.

  Οι μέρες διεξαγωγής των μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

  Τρίτη 10 Δεκεμβρίου
  Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου
  Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου
  Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

   Παρέχεται η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης μέσω του συστήματος Coordinators Live e-learning system .

  Για περισσότερες πληροφορίες για εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2105734000 και στο www.1co.gr

  15 Οκτ 2013

  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ CSPI

  Blog No Comments

  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COORDINATORS CSPI

  Criminology – Sociology – Psychology – Investigation

  ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

  ΝΕΟ Ειδικό πρόγραμμα σπουδών υλοποιεί, το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Coordinators Α.Ε.Ε.Κ.-Ε.Ε.Σ. (Εγκεκριμένος & Αναγνωρισμένος Φορέας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη),  με θέμα:

  ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

  ΕΡΕΥΝΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Η εκπαίδευση καλύπτει όλα τα παραπάνω θέματα με ανάλυση σε ποικιλία ενοτήτων με ειδικές παρουσιάσεις, προσομοιώσεις και πλήρες υλικό ενώ υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης σε πρόγραμμα σπουδών με ειδικότητες όπως Maritime Security, Διαχείριση Κρίσεων, Απαγωγές Ομηρείες και πολλά άλλα.

  Η εκπαίδευση γίνεται από Εγκεκριμένους Εκπαιδευτές των Μητρώων του Υπουργείου Παιδείας & Δημόσιας Τάξης και θα γίνει στους υπερσύγχρονους χώρους του Ομίλου Coordinators.

  Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Σπουδών.

  Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Coordinators Α.Ε.Ε.Κ.-Ε.Ε.Σ. (Εγκεκριμένος & Αναγνωρισμένος Φορέας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) ανήκει στους επίσημους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούν το πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, το οποίο οδηγεί στις σχετικές διαδικασίες Πιστοποίησης Επαγγελματιών της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

  Το πρόγραμμα ενδιαφέρει:

  Ιδιώτες, Προσωπικό Ασφαλείας – Security, Εταιρείες VIP, Αστυνομικούς, Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ερευνητές κ.α.

  Ειδική τιμολόγηση για τις Ομαδικές συμμετοχές και τα Μέλη της Ευρωπαϊκής & Επιστημονικής Ένωσης MQI.

  Δυνατότητα Χρηματοδότησης από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%)

  Τηλέφωνο επικοινωνίας και πληροφοριών 210-5734000 & Fax 210-5765891.

  ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ  ΕΔΩ

  • Πληροφορίες

  Για Πληροφορίες:

  Eπικοινωνήστε μαζί μας στο   210-5734000 (6 Γραμμές) / 210-5715800

  ή στο Email: coord@otenet.gr

  ή στο Fax : 210-5765891

  Coordinators Group Of Companies
  Εθνάρχου Μακαρίου 29
  Περιστέρι 12131
  Αθήνα

 •   Ακολουθήστε μας         

 • Τελευταία Νέα Blog Twitter
  Coordinators Group

  Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4