Πίνακας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ομίλου Coordinators

Βασικά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Σεμινάρια. Παρέχεται Εκτος των Προγραμματισμένων Μαθημάτων και η Δυνατότητα Δημιουργίας Εξατομικευμένου (customized) Προγράμματος για Ιδιώτες η Εταιρίες.
 • Σεμινάρια
 • Ασφαλειών Ζωής, Γενικών Ασφαλίσεων, Τεχνικών Πωλήσεων, Ανάπτυξης Αγοράς, Βασικές Αρχές Marketing, Σεμινάρια Έρευνας Αναγκών ανά Προϊόν και αγοράς – Δημιουργίας Target Group.
 • Πρωτοποριακά Σεμινάρια
 • Εκπαίδευση Αγοραστικού κοινού, Επιλογή κατάλληλου προγράμματος και προϊόντος, Βασικές Αρχές Risk Management για Στελέχη Επιχειρήσεων και Ελεύθερους Επαγγελματίες, Εξοικονόμηση Πόρων μέσα από τα τρέχοντα έξοδα, Δημιουργία Προσωπικού Business Flow (προσωπικός προγραμματισμός Cash Flow για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις), Αγορά Χρήματος – Μορφές Επένδυσης – Οικονομική Πυραμίδα Αναγκών.
 • Σεμινάρια Ψυχολογίας
 • Γονεϊκά Πρότυπα
  Ανάλυση Πυραμίδας Maslow
  Ανθρώπινη Τονική Κλίμακα
  Συναισθήματα στον Εργασιακό Χώρο και στις Πωλήσεις.
 • Προγράμματα Πληροφορικής
 • Windows – Διαχείριση Αρχείων
  Internet – Διαδίκτυο
  Word – Επεξεργασία Κειμένου
  Excel – Υπολογιστικά Φύλλα
  PowerPoint – Παρουσιάσεις
  Access – Βάσεις Δεδομένων
  IT Theory – Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Προγραμ.

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

 • 4