Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Coordinators ΑΕΕΚ-ΕΕΣ

 Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Coordinators ΑΕΕΚ-ΕΕΣ πιστοποιημένος φορέας δια βίου μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού  (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Αρ. ΦΕΚ 127/Β΄/28.1.2013 με αρ. πρωτ 4398 & κωδ 6413 και με το άρθρο 11 του Ν. 3696/ 25-08-08/ΦΕΚ 177/25-08-08  & ΥΑ 6804/Δ6/12-06-09 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 3 του Ν.3879/2010 & ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.19780 ΦΕΚ 472/24-04-2011)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» (Άδεια Security)

Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Coordinators ΑΕΕΚ-ΕΕΣ είναι εγκεκριμένος φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το πρόγραμμα  αναφέρεται στην επαγγελματική κατάρτιση του Προσωπικού Ασφαλείας που στελεχώνουν τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ),  τα στελέχη των οποίων πρέπει να αποκτήσουν τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης.  Ο τίτλος περιλαμβάνει πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού  Ασφαλείας », σύμφωνα με το σχετικό επαγγελματικό περίγραμμα.

Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας εργασίας Α΄κατηγορίας και υποχρεωτικό για την άσκηση του επαγγέλματος. 

Η διδασκαλία γίνεται από πιστοποιημένους εισηγητές με πολυετή εμπειρία και γνώσεις στο χώρο Υπηρεσιών Παροχής Ασφαλείας.

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από τον ΛΑΕΚ (0,45%) μέσω του φορέα μας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ!!

Αναλυτικός Πίνακας όλων Των Προγραμμάτων Σπουδών (Κάντε κλικ εδώ) 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

1. ΤΡΙΠΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – LOSS ADJUSTER-

2. ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΖΗΜΙΩΝ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

3. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ – ΑΣΦ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α΄ ΤτΕ

7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ – ΑΣΦ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Β΄ ΤτΕ

8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ΄ΤτΕ

9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α΄ΤτΕ

10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΑΣΦ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α΄  ΤτΕ

11. ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12. INSURANCE – REINSURANCE BROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ –  RISK MANAGEMENT

13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ

15. ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

16. ΠΩΛΗΣΗ    ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   ΖΩΗΣ UNIT LINKED

17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤτΕ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  & ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

18. RISK MANAGEMENT – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

19. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ

20. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & UNDERWRITING

21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

22. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

23. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΗΣ

24. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

25. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

26. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

27. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

28. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

29. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ – ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΡΕΠΟΡΤΑΖ

30. MARKETING  &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   & ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

31. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

32. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

33. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

34. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

35. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

36. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

37. ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

38. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ART & DESIGN 

39. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   ART & WEB DESIGN ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΣΩ   Η/Υ

40. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ Η/Υ

41. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 3D ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

42. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

43. ΓΕΝΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

44. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Β’ ΒΙΒΛΙΑ)

45. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Γ’ ΒΙΒΛΙΑ)

46. EXECUTIVE BUSINESS ADMINISTRATION  TOTAL QUALITY MANAGEMENT  & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

47. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

48. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

49. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

50. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

51. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΓΓΛΙΚΗ – ΓΑΛΛΙΚΗ

52. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

53. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

54. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ – ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

55. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

56. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

57. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

58. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    &  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

59. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

60. ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

61. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

62. ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (MERCHANDISER)

63. ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

64. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  SOFTWARE  &  HARDWARE

65. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – INTERNET

66. ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS, INTERNET, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,MS OFFICE, WEBSITE, PHOTOSHOP ,CORELDRAW, VISUAL BASIC,FLASH, FACEBOOK,TWITTER,YOUTUBE,VIMEO κ.λ.π.)

67. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

68. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

69. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(SECURITY)

70. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – PERSONAL TRAINER

72. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

73. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

74. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

75. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

76. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

77. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

78. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

79. ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ

80. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &  ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ

——————————————————————————————————————————————–

Ενημερωθείτε για τις Οικονομικές Προσφορές του Μήνα από την Γραμματεία.

 Ακολουθούν Πληροφορίες για τα Ειδικά προγράμματα Ασφαλιστικών  Επιστημών

¨Τμήμα Ασφαλιστικών Επιστημών και Ασφαλιστικών Σπουδών Δια Βίου Μάθησης

 »Insurance Continuing Studies and Sciences for Lifelong Learning»  του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών COORDINATORS ΑΕΕΚ-ΕΕΣ

 Ο όμιλος εταιρειών Coordinators Group Π&Ε Καρναχωρίτη, συνεχίζοντας με επιτυχία επί σειρά ετών, από το 1994, τα ταχύρρυθμα, ετήσια και διετή προγράμματα ασφαλιστικών σπουδών, παρουσιάζει το ¨Τμήμα Ασφαλιστικών Επιστημών και Ασφαλιστικών Σπουδών Δια Βίου Μάθησης – Insurance Continuing Studies and Sciences for Lifelong Learning και προτείνει στα πλαίσια του νέου σχεδίου πιστοποίησης ασφαλιστικών εν γένει προσώπων, δεκαεπτά (17) αναβαθμισμένα προγράμματα ασφαλιστικών σπουδών, βάσει περιγράμματος Ευρωπαϊκής Οδηγίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, καλύπτοντας το 100% των αναγκών της αγοράς.

 Ειδικότερα για τους ασφαλιστικούς υπαλλήλους, αυτή την περίοδο προσφέρεται  το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών Ιn.1.Complete Insurance Employees Studies, (Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Σπουδών Ασφαλιστικών Υπαλλήλων) το οποίο είναι πολύ σημαντικό καθώς αφενός περιλαμβάνει επαρκώς όλες τις νέες απαιτήσεις του νόμου και της αγοράς και αφετέρου προσφέρει την υψηλότερη σπουδαστική πιστοποίηση, σε ετήσια ή διετή βάση, δηλαδή το Κύρος της απόκτησης ενός Τίτλου από ένα Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών και αποτελεί την βάση για τα υπόλοιπα αναβαθμισμένα προγράμματα ασφαλιστικών σπουδών.

 Παρακάτω Αναλύουμε το πρόγραμμα αυτό, δίνοντας σας περισσότερες πληροφορίες.

In 1. Complete Insurance Employees Studies,

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Σπουδών Ασφαλιστικών Υπαλλήλων, ετήσιο ή διετές

(Αφορά Στελέχη & Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους)

Στόχος του προγράμματος 

 

- Οι απόφοιτοι αποκτούν εξειδικευμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να πληρούν τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες της ειδικότητας τους, βάσει των νόμιμων επαγγελματικών προδιαγραφών.

- Κάθε απόφοιτος αποκτά, μεταξύ των άλλων, δυνατότητες και δεξιότητες τέτοιες ώστε να είναι σε θέση, να γνωρίζει το πλήρες Νομικό πλαίσιο των αρχών λειτουργίας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ως στέλεχος ασφαλιστικής επιχείρησης και να φροντίζει και να διαχειρίζεται σωστά τη λειτουργία του τμήματος και του γραφείου του.

Σκοπός του προγράμματος 

 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός:

α) η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών και λοιπών γνώσεων με σύγχρονα συστήματα εκπαίδευσης πανελλαδικά ακόμα και από το χώρο του εκπαιδευόμενου

β) κάθε απόφοιτος να αποκτά  δυνατότητες, ικανότητες και δεξιότητες τέτοιες που, ως ασφαλιστικό στέλεχος ή υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης να μπορεί τουλάχιστον:

1)       να φροντίζει και να διαχειρίζεται την σωστή λειτουργία του τμήματος του, του γραφείου και της εταιρείας  του

2)       να υποστηρίζει διοικητικά τη λειτουργία του τμήματος και του γραφείου,

3)       να επικοινωνεί, εξυπηρετεί και συναλλάσσεται με τους ασφαλισμένους, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τρίτους

4)       να εκτιμά τους προς ασφάλιση κινδύνους και να αποδέχεται ή απορρίπτει την ασφάλιση τους

5)       να τηρεί αρχείο τμήματος βάσει των προδιαγραφών του σχεδίου της εποπτικής αρχής

6)       να εκτιμά την ασφαλισιμότητα και τον βαθμό του ασφαλιστικού κινδύνου και να ορίζει το κόστος και τους όρους της ασφάλισης

7)       να μελετά τα έγγραφα και τις πληροφορίες για την εκτίμηση του κινδύνου

8)       να διακανονίζει και να διαχειρίζεται τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις ώστε να αποζημιωθεί ο πελάτης πλήρως και ορθώς με βάσει τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

9)       να είναι σε θέση να γνωρίζει το πλήρες Νομικό Πλαίσιο αρχών λειτουργίας, οργάνωσης συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου ασφαλιστικών επιχειρήσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ως Στέλεχος ασφαλιστικής επιχείρησης, τις διαδικασίες Πρόληψης και Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πραγματογνωμοσύνες, βασικές αρχές πληροφορικής και επικοινωνίας μέσω internet, να έχει γνώση αρμοδιοτήτων της διοίκησης, γνώση περιγράμματος και προετοιμασία πιστοποίησης ασφαλιστικών υπαλλήλων από την Τράπεζα της Ελλάδος, ζημιές και λεπτομερή ανάλυση των κλάδων του αυτοκινήτου.

Σε ποιόν απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Υπαλλήλους γραφείων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, νέους μετά το λύκειο που θέλουν να μπουν στην χρηματοοικονομική – ασφαλιστική αγορά , φοιτητές & αποφοίτους ειδικοτήτων ασφαλιστικών σπουδών ( πχ αναλογιστική )

 

Δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Αναγνωρισμένο Φορέα Δια Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Coordinators Α.Ε.Ε.Κ. – Ε.Ε.Σ. Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός να καλύπτει συνολικά όλη την απαιτούμενη ύλη, αφετέρου να εξυπηρετεί χρονικά  και οικονομικά  όλους τους συμμετέχοντες με τις δύο παρακάτω παραμέτρους:

α) δύο φορές τη βδομάδα για ένα έτος ή

β) μια φορά τη βδομάδα για δύο έτη    

Με τη λήξη κάθε περιόδου, υπάρχει εξεταστική του αντίστοιχου field, κλάδων  και μαθημάτων της ενότητας.

 

Καινοτομίες :

 

α) Το πρόγραμμα είναι, επίσης, δομημένο να παρακολουθείται ζωντανά και εξ αποστάσεως με το πρωτοποριακό σύστημα «Coordinators live e-learning system»

β) Το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα το πρωί για όσους έχασαν το προηγούμενο μάθημα δωρεάν με το σύστημα «Coordinators study again»

γ) Ο όμιλος Coordinators έχει άδεια εκδοτικού οίκου και παρέχει δωρεάν τα βιβλία και σημειώσεις όλων των μαθημάτων στους εκπαιδευόμενους ( τα βιβλία έχουν γραφτεί από ειδικούς ανά κατηγορία εισηγητές με την εποπτεία της Επιστημονικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου E.E.M.C.//M.Q.I.)

 

Το ετήσιο πρόγραμμα χωρίζεται  σε 4 (τέσσερις) ενότητες τρίμηνης διάρκειας και το διετές σε 8 ( οκτώ) ενότητες τρίμηνης διάρκειας.

Οι Εισηγητές και Διδάσκοντες είναι μόνο Εγκεκριμένα και Πιστοποιημένα Πρόσωπα βάσει των προϋποθέσεων του νόμου, Καταξιωμένα Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς, Επιστημονικά Μέλη της Επιστημονικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Πιστοποιημένων Προσώπων Συστημάτων M.Q.I. και Πανεπιστημιακοί καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων .

Αντιπαροχές

 

Όλοι οι μαθητές προετοιμάζονται και συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν, χωρίς καμιά άλλη οικονομική επιβάρυνση (παρά μόνο του παραβόλου), στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγέλματος της Τράπεζας της Ελλάδος με τα καινούργια δεδομένα .

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι, προαιρετικά εγγράφονται αυτόματα χωρίς κόστος ως μέλη στην Επιστημονική Ένωση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου E.E.M.C.//MQI και τους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν χωρίς δίδακτρα έως και 200 επιπλέον ενότητες (επιστημονικές ημερίδες) για την βελτίωση των γνώσεων τους μόνο με το αντίστοιχο παράβολο-εξέταστρα πιστοποίησης .

Όλοι ο απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα που υλοποιεί ο όμιλος μας, με ειδική τιμολόγηση έως και 30% .

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν και στις δύο περιπτώσεις του προγράμματος με τρεις τρόπους:

α) μετρητά με έκπτωση

β) με προκταβολή και έως 36 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας

γ) με προκαταβολή και επιταγές ή  συναλλαγματικές

Για ομαδικές συμμετοχές υπάρχει ειδική τιμολόγηση ανά περίπτωση.

Για φοιτητές και αδέλφια παρέχεται έκπτωση

Τραπεζικοί λογαριασμοί για κατάθεση διδάκτρων είναι:

Κύπρου        1476031    &   1475990

Eurobank      9/0200387821

Εθνική          164/470440-13

Ένταξη στο πρόγραμμα                    

Αιτήσεις για όλα τα προγράμματα υπάρχουν  στο site της εταιρείας στο www.1co.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5734000  &  στο  www.1co.gr 

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε το σύνολο των Ειδικών Προγραμμάτων Ασφαλιστικών Σπουδών.

Ειδικά προγράμματα Ασφαλιστικών  Επιστημών

 

¨Τμήμα Ασφαλιστικών Επιστημών και Ασφαλιστικών Σπουδών Δια Βίου Μάθησης

Insurance Continuing Studies and Sciences for Lifelong Learning

του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών COORDINATORS ΑΕΕΚ-ΕΕΣ

 • § In 1. Complete Insurance Employees Studies,

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Σπουδών Ασφαλιστικών Υπαλλήλων, ετήσιο ή διετές  

 

 • § In 2. Effective Short Training Program for Insurance Employees Studies,

Ταχύρρυθμο Αποτελεσματικό Πρόγραμμα Σπουδών Ασφαλιστικών Υπαλλήλων

 

 • § In 3. Professional National Accreditation Certificate A1-Δ2,

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Προετοιμασίας για την απόκτηση της Κρατικής Πιστοποίησης βάση Σχεδίου Τραπέζης της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Α1 έως Δ2

 

 • § In 4. Executive Insurance & Reinsurance Business Administration Studies,

Διακεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών Διαχείρισης Ασφαλιστικών & Αντασφαλιστικών Εργασιών, Συστημάτων Διοίκησης & Εταιρικής Διακυβέρνησης, ετήσιο ή διετές 

 

 • § Ιn 5. Insurance Crisis & Risk Management – Underwriting Studies (Triple Major),

Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών Διαχείρισης Κρίσεων, Διαχείρισης Κινδύνου & Underwriting (Τριπλό Πρόγραμμα)

 • § Ιn 6. Loss Adjuster – Insurance Broker – Underwriter Studies (Triple Major),

Πρόγραμμα Σπουδών Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων – Μεσιτών Ασφαλίσεων & Underwriter

 

 • § Ιn 7. Insurance Total Quality Management – Models of Insurance Quality (M.Q.I.) Studies,

Πρόγραμμα Σπουδών Ολικής Ασφαλιστικής Ποιότητας – Μοντέλα Πολλαπλής Ποιότητας, Οργάνωσης, Ανάπτυξης & Διοίκησης και Εταιρικής Διακυβέρνησης(M.Q.I.)

 • § Ιn 8. Insurance Accounting, Auditing & Financial Studies,

Πρόγραμμα Σπουδών Ασφαλιστικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου & Οικονομικών

 • § Ιn 9. Computer Information and Technology Systems & Applications for Insurance Studies,

Πρόγραμμα Σπουδών Η/Υ, Πληροφορικής, Τεχνολογικών Συστημάτων & Εφαρμογών στην Ασφάλιση

 • § Ιn 10. Business Ethics, Insurance Law – Insurance Fraud & Money Laundering Studies,

Πρόγραμμα Σπουδών Επιχειρηματικής Ηθικής, Ασφαλιστικού Δικαίου – Ασφαλιστικής Απάτης & Ξέπλυμα Χρήματος ετήσιο ή διετές

 • § Ιn 11. Marine Insurance – The London Market – Logistics – International Maritime Law Studies,

Πρόγραμμα Σπουδών Ναυτασφαλίσεων – Αγοράς του Λονδίνου – Διαμεταφορών – Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου

 • § Ιn 12. Entrepreneurship – New Ventures Creation – Family Business Management Studies,  

Πρόγραμμα Σπουδών Επιχειρείν – Δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων – Διοίκησης Οικογενειακής Επιχείρησης (Τριπλό Πρόγραμμα)

 • § Ιn 13. Human Resource Management & Motivation Tools & Practices Studies,

Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Εργαλείων & Πρακτικών Παρακίνησης

 • § Ιn 14. Insurance Marketing, Sales Management & Development Studies,

Πρόγραμμα Σπουδών Ασφαλιστικού Marketing, Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πωλήσεων

 • § Ιn 15. Insurance Techniques & Fields  Studies,

Πρόγραμμα Σπουδών στις Τεχνικές Ασφαλίσεις & Κλάδων της Ασφάλισης

 • § Ιn 16. E.C.I.Q. – European Certificate of Insurance Quality 

Πρόγραμμα Πιστοποίησης & Επικαιροποίησης Ασφαλιστικών Γνώσεων & Ποιότητας βάση Σχεδίου Τραπέζης της Ελλάδος

 • § Ιn 17. Subscribing Education Without Fees – Customized Continuing Studies for Lifelong Learning

Συνδρομητική Εκπαίδευση Χωρίς Δίδακτρα – Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση για Δια Βίου Μάθηση Χωρίς Δίδακτρα στα Μέτρα Σας! Φτιάξτε και εσείς το δικό σας πρόγραμμα επιλέγοντας τα θέματα της αρεσκείας σας μέσα από 200 ενότητες!

Όλα τα προγράμματα είναι δομημένα σε ταχύρρυθμα, ετήσια και διετή και εκπονούνται από τον Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας φορέα Δια Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης COORDINATORS Α.Ε.Ε.Κ. – Ε.Ε.Σ. Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, του Ομίλου μας με την ευγενική υποστήριξη της E.E.M.C.//M.Q.I. ( Ένωση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Προσώπων).

——————————————————————————-

 Οικονομικές Προσφορές του Μήνα

Ενημερωθείτε για τις Οικονομικές Προσφορές του Μήνα από την Γραμματεία.

Επωφεληθείτε από τις Οικονομικές μας Προσφορές  !!!

Προσφορά!!! Αποκτήστε 50 χρόνια χρονομερίδιο διακοπών 45 τετραγωνικών στο Γαλαξίδι με ανταλλαγές RCI,ξενοδοχείο 5 Αστέρων, κόκκινη ζώνη – καλοκαίρι, με 4500 ευρώ αντί για 10000 ευρώ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες 210-5734000

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

 • 4