Συνδρομητική Εκπαίδευση & Εκπαίδευση Χωρίς Δίδακτρα

Αντίδοτο στην οικονομική κρίση  Συνδρομητική Εκπαίδευση & Επαγγελματική Κατάρτιση    Χ ω ρ ί ς  Δ ί δ α κ τ ρ α   ! ! ! !

Στόχος     Περιγραφή     Μεθοδολογία     Πίνακας Ενοτήτων     Δηλώσεις Συμμετοχής

SINDROMITIKI-SPIKAZ


  •  

Αντίδοτο στην Οικονομική Κρίση παρέχει στην  Αγορά, ο Όμιλος COORDINATORS Group στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης μαζί με την ευρωπαϊκή επιστημονική ένωση     Ε.E.M..C .//MQI  εφαρμόζοντας 2 νέες μεθόδους Εκπαίδευσης και Υποστήριξης

           Α.  Συνδρομητική Εκπαίδευση  Χωρίς Δίδακτρα

                                   &                                     

           Β.  Επαγγελματική Κατάρτιση  Χωρίς Δίδακτρα.

  

(2)      Δύο    Οικονομικές   μέθοδοι με σκοπό να     ελαχιστοποιήσουν    αλλά και να   μηδενίσουν    τα    δίδακτρα και    το     κόστος    εκπαίδευσης.

  • Στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι να σπουδάζει κάποιος    οικονομικά & επιλέγοντας ελεύθερα. από την λίστα των θεματικών ενοτήτων της κατηγορίας που τον ενδιαφέρει ή από το σύνολο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, ώστε να καλύψει το 100% των αναγκών του, έχοντας την δυνατότητα παρακολούθησης & εξ αποστάσεως.

Το σύνολο των προγραμματισμένων ενοτήτων για το 2011-12 ξεπερνά τις 200.

  • Περιγραφή

Η  Επιστημονική και Επαγγελματική Ένωση  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου E .E. M. C.   // M. Q. I.  Μελών Συστημάτων Coordinators M.Q.I  («Επιστημονική & Επαγγελματική Ενωση Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Προσώπων, Πραγματογνωμόνων, Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων & συναφών επαγγελμάτων, Διαμεσολαβούντων & Υπαλλήλων Μελλών MQI.») εξασφάλισε Αποκλειστικά για τα Μέλη της εκπαίδευση χωρίς δίδακτρα με πρόγραμμα  ΟΔΥΣΣΕΑΣ  μόνο με την ετήσια συνδρομή & το κόστος πιστοποίησης ανά ενότητα που παρακολουθεί το Μέλος & έκπτωση έως 30% στα ετήσια προγράμματα

Το ΠΡΩΤΟ Πολύσπουδαστικό & Πολυθεματικό επιχειρησιακό πρόγραμμα Συνδρομητικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης  & Επικαιροποίησης γνώσεων, υλοποιείται από το έτος 2009 με απόλυτη επιτυχία, από τον Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Φορέα Ασφαλιστικών προσώπων,COORDINATORS S.A , μέλος των  του εκπαιδευτικού & Συμβουλευτικού Ομίλου COORDINATORS Group  Π&Ε Καρναχωρίτη .

Σήμερα η Επιστημονική και Επαγγελματική Ένωση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ε.Μ.C.//MQI προκειμένου να καλύψει συνολικά τόσο τη σύγχρονη ανάγκη δια βίου μάθησης με επιστημονικό τρόπο, όσο  και τις εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές ανάγκες της αγοράς Εξασφάλισε Αποκλειστικά τα δικαιώματα του -ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ- για τα Μέλη της,  προσαρμόζοντας τις θεματικές ενότητες ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την Aιγίδα και την Eποπτεία της Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου eEMC -MQI σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Coordinators Α.Ε.Ε.Κ.  & των λοιπών Εκπαιδευτικών & Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων του Ομίλου COORDINATORS Group of Companies.

Δημιουργήσαμε το Πρώτο Ανοικτό Σχολείο για Επαγγελματίες Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα,  ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ, υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, φέρνοντας ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης. Εισηγητές είναι Επιστημονικά Μέλη της Ένωσης, Καταξιωμένα Στελέχη, Πανεπιστημιακοί, Επιχειρηματίες του αντίστοιχου Χώρου της θεματικής ενότητας, Εκπρόσωποι Κρατικών Φορέων κ.α.

Τα μαθήματα θα παραδίδονται στις Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και αμφιθέατρα του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών και του Εγκεκριμένου Φορέα Εκπαίδευσης Coordinators

Το πρόγραμμα μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου πληρώνοντας μόνο το σχετικό παράβολο των εξετάσεων που κυμαίνεται ανάλογα τη θεματική ενότητα 

  • Μεθοδολογία

Α) Πώς Δικαιούστε Εκπαίδευσης Χωρίς Δίδακτρα ως Ωφελούμενο Μέλος της Ένωσης:

Υποβολή αίτησης εγγραφής με Α.Δ.Τ.  Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. και  η αποδοχή της είναι Απαραίτητη Προϋπόθεση.

Εγγραφή Ισόβιου Μέλους από 10,00 € εφάπαξ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητά στα γραφεία της Ένωσης ή στις κατά τόπους εξουσιοδοτημένες Ειδικές Επιτροπές ομαδική εγγραφή.

Συνδρομή από 10,00 € ετησίως ομαδική και ανάλογα την κατηγορία & το Κράτος προέλευσης κλπ.

Έχετε τη δυνατότητα να ωφεληθείτε έως και 10.500,00 € ετησίως επιλέγοντας και παρακολουθώντας έως και 200 θεματικές ενότητες σχεδιασμένες να καλύπτουν την επιμόρφωσή του ελεύθερου επαγγελματία.

Έκδοση ID – Πάσο

 Σε κάθε παρακολούθηση της ενότητας εκδίδεται Βεβαίωση ή και Πιστοποίηση μετά από test

Σε όλα τα μέλη της Ένωσης παρέχεται Έκπτωση σε όλα τα ετήσια προγράμματα 30% και 15% σε όλα τα λοιπά σεμινάρια

Β) Πώς Απολαμβάνετε τα προνόμια της Συνδρομητικής Εκπαίδευσης Χωρίς Δίδακτρα :

Υπάρχουν 2 επιλογές στη Συνδρομητική Εκπαίδευση Χωρίς Δίδακτρα

Α) Δικαιούστε Δωρεάν Πλήθος Προγραμμάτων ή Ενοτήτων, Ανάλογα του ύψους των συναλλαγών που έχετε ετησίως με τον Όμιλο Coordinators σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Β) Επιλέγετε με Υποβολή Αίτησης  τις θεματικές ενότητες του προγράμματος «Οδυσσέας» & τρόπου παρακολούθησης και αντί για δίδακτρα ανά ώρα καλύπτετε με τη συνδρομή που εσείς επιθυμείτε για το σκοπό αυτό ελαχιστοποιώντας το κόστος της εκπαίδευσης βάσει πίνακα.

Έκδοση ID – Πάσο

 Σε κάθε παρακολούθηση της ενότητας εκδίδεται Βεβαίωση ή και Πιστοποίηση μετά από test

  • Πίνακας Ενοτήτων

Κάντε κλίκ εδώ για να δείτε τον Πίνακα Ενοτήτων της Συνδρομητικής

  • Δηλώσεις Συμμετοχής

Για  Δηλώσεις Συμμετοχής

Eπικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5734000
Ή στο e-mail:  coord@otenet.gr

Συνδρομητική Εκπαίδευση Χωρίς Δίδακτρα

Ευκαιρία για όλους που μειώνει το κόστος της εκπαίδευσης και

μηδενίζει τα δίδακτρα!!!

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4