Αποτελέσματα Εξετάσεων

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

- Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α. Κατηγορία Α’

Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

- Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές:

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 11/06/2016 ΤτΕ Αθήνας Πιστοποιητικό Α΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 11/06/2016 ΤτΕ Αθήνας Πιστοποιητικό Δ΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 02/04/2016 ΤτΕ Αθήνας Πιστοποιητικό Α΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 03/04/2016 ΤτΕ Αθήνας Πιστοποιητικό Β΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 03/04/2016 ΤτΕ Αθήνας Πιστοποιητικό Γ΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 03/04/2016 ΤτΕ Αθήνας Πιστοποιητικό Δ΄

Παλαιότερα Αποτελέσματα:

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 15/02/2014 ΤτΕ Αθήνας Πιστοποιητικό Α΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 16/02/2014 ΤτΕ Αθήνας Πιστοποιητικό Β΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 16/02/2014 ΤτΕ Αθήνας Πιστοποιητικό Γ΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 16/02/2014 ΤτΕ Αθήνας Πιστοποιητικό Δ΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 14/12/2013 ΤτΕ Θεσσαλονικης Πιστοποιητικό Α΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 14/12/2013 ΤτΕ Θεσσαλονικης Πιστοποιητικό Β΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 14/12/2013 ΤτΕ Θεσσαλονικης Πιστοποιητικό Δ΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 15/6/2012 ΤτΕ Θεσσαλονικης Πιστοποιητικό Α΄

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 23/9/2012

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 22/4/2012

Αποτελέσματα εξετάσεων Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ασφάλιση 5/6/2010

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4