01 Απρ 2020

Voucher 600 Ευρώ για Επιστήμονες & Ελ. Επαγγελματίες

Blog Χωρίς Σχόλια.

coordinators voucher 600 € espa

Επιταγή Κατάρτισης Voucher 600 Ευρώ Αναβάθμισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Τηλεκατάρτισης

Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων από τον COVID-19

Πράξη «Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον κορωνοϊό που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών»

Η COORDINATORS ΑΕΕΚ ως πάροχος κατάρτισης του προγράμματος Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων από τον COVID-19 ενημερώνει για τα εξής:

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, μέσω προγράμματος κατάρτισης θα χορηγηθεί το επίδομα 600 ευρώ σε δύο δόσεις, για 180.342 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, συνολικού ύψους 192.965.940 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν  το ενδιαφέρον τους στον φορέα Coordinators στην φόρμα που ακολουθεί. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των κλάδων τους.

Περιγραφή:

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ». Η Δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους  και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω προγράμματος 100 ωρών «Επιταγής Κατάρτισης Voucher». Η υλοποίηση του θα γίνει με την μέθοδο τηλεκατάρτισης, μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας και με την λήξη του οι ωφελούμενοι, προαιρετικά, μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για να λάβουν σχετική Πιστοποίηση.

Το επίδομα των 600 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση 400 ευρώ με την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης και η δεύτερη δόση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία  του COVID-19.

Αφορά:

- Δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και τους ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές

- Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (Συμπεριλαμβάνονται Οδοντίατροι, Ψυχίατροι και λοιπό Ιατρικό Προσωπικό)

- Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων / Αρχιτέκτονες

- Οικονομολόγους / Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

- Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων

- Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Για να Δείτε τη λίστα με τους ΚΑΔ (Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας) που εντάσσονται το πρόγραμμα Πατήστε Εδώ

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης που παρέχονται από τον φορέα COORDINATORS ΑΕΕΚ*:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS)

7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Διαδικασία:

Για την ενημέρωση σας και την υποβολή της συμμετοχής σας συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ακολουθεί.

 • Επιπλέον, για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας,  αποστείλετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο coordinatorsstudy@gmail.com τα εξής:

  Α) Την εξουσιοδότηση που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

  Κατεβάστε το αρχείο της εξουσιοδότησης ΕΔΩ

  Β) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

  Γ) Εκτύπωση από το taxisnet, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ

  Δ) Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας ως Δικαιούχου του Λογαριασμού


 • Σε περίπτωση που έχετε  υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτετε, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  την αίτησης σας (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α), προκειμένου για την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της επιταγής κατάρτισης σας αποστείλετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο coordinatorsstudy@gmail.com τα εξής:
 • Προτυποποιημένο e-mail (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ e-mail ΕΔΩ)
 • Την εκτύπωση του συστήματος με τα κάτωθι  στοιχεία (Α. Ο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), Β. Τα στοιχεία επικοινωνίας., Γ. ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Τράπεζας., Δ. Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης., Ε. Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης.)
 • *ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

  • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)  (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
  • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
  • Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
  • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
  • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
  • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
  • Διαδικτυακή συνεργασία.

  2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

  • Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
  • Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
  • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
  • Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
  • Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  • Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  • Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
  • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.

  3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

  • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
  • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
  • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
  • Η έννοια του Search Engine Optimization
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
  • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
  • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

  4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

  • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Παρουσιάσεις
  • Βάσεις Δεδομένων

  5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

  • Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
  • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
  • Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
  • Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
  • Η έννοια της τηλεργασίας
  • Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης

  6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS)

  • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
  • Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
  • Δημιουργία «πράσινου προφίλ»
  • Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
  • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
  • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
  • Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
  • Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
  • Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
  • Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
  • Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
  • Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
  • Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

  7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

  • Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαδικτυακή Συνεργασία
  • Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
  • Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
  • Πρακτικές DEVOPS

  8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

  • Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
  • Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
  • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
  • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
  • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
  • Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαδικτυακή Συνεργασία
  • Πληροφορικός Γραμματισμός
  • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

  9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

  • Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.
  • Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική  χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.
  • Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.
  • Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου  για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής  Επιτήρησης Λοιμώξεων.
  • Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
  • Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.

  10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

  • Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
  • SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
  • Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
  • Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
  • Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
  • Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
  • Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
  • Mobile εφαρμογές
  Οι συνεργαζόμενοι εγκεκριμένοι Ο.Σ.Τ.Κ.  με τον πάροχο κατάρτισης ΚΟΟΡΝΤΙΝΕΙΤΟΡΣ A.E.E.K. είναι οι:
  - Πλατφόρμα https://platform.elearning-seminars.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - Πλατφόρμα https://www.edimitra.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - Πλατφόρμα www.elearningclass.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - Πλατφόρμα https://voucher.freestudies.gr (Για αντικείμενα κατάρτισης 3,4,5,6,7,8,9)

  Πληροφορίες

  Πατήστε Εδώ για την Φόρμα Συμμετοχής

  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Για Πληροφορίες:

  Eπικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5734000 (6 Γραμμές)

  ή στο Email: coord@otenet.gr

  ή στο Fax : 210-5765891

  Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται  στο https://elearning.yeka.gr.

  www.iekperisteri.gr

  iek coordinators

  Coordinators Group Of Companies
  Εθνάρχου Μακαρίου 29
  Περιστέρι 12131
  Αθήνα

 • Για συνεχή Επικοινωνία και Ενημέρωση Ακολουθήστε μας στο:
  • #winthefuture


  No Responses to “Voucher 600 Ευρώ για Επιστήμονες & Ελ. Επαγγελματίες”

  Στείλτε Ένα Σχόλιο

  Τελευταία Νέα Blog Twitter
  Coordinators Group

  Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4