08 Ιουν 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Blog, Εκδηλώσεις 1 Σχόλιο

E .E. M. C.// M Q I

    Επιστημονική Ένωση  Ε.Ο.Χ.. Πιστοποιημένων     

    Μελών Συστημάτων Ποιότητας &  Ανάπτυξης  

    Coordinators MQI

     Τηλέφωνο: 210 57 15 800

    site:  www.1co.gr

   Fax: 2105765891

 

 

 

ΈΝΩΣΗ E.E.M.C.//MQI:

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ

 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων  Εκτιμητών Ζημιών Ασφαλίσεων & Underwriter έλαβε χώρα στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου με κύριο θέμα την Διαχείριση Ζημιών και τις επερχόμενες αλλαγές στο καθεστώς των Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων.

 Στο διήμερο συνέδριο, που φιλοξενήθηκε στο Coordinators Congress Centre αίθουσα HELEN, ομιλητές (με τυχαία σειρά) ήταν οι:

 

 • Σκάρπας Δημήτριος, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω LLM, MA, Pgp & Επιστημονικό Μέλος
 • Παναγιωτόπουλος Αργύριος, Ορκωτός Λογιστής Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης
 • Λαμπρινούδη Εύα, Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων & Ζημιών
 • Γαβρίλης Νίκος, Δ/νων Σύμβουλος Μ. Γαβρίλη & ΣΙΑ Ε.Ε. Μεσίτες Ασφαλειών
 • Μπράβος Ιερόθεος, Πολιτικός Μηχανικός & Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας& Μέλος Επιτροπής Πιστοποιημένων Ασφαλ/κών Πραγμ/νων E.E.M.C.//MQI 
 • Πεντεδέκας Κωνσταντίνος, Χρηματιστής & Επιστημονικό Μέλος
 • Καλιγέρη Μέλπω, Διευθύντρια Κλάδου Περιουσίας & Γενικών Ασφαλίσεων
 • Ελευθεράκης Γεώργιος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Δ/νσης Ατυχημάτων Τροχαίας Αττικής Οδού
 • Καρναχωρίτης Βασίλειος, Ν. Εκπρόσωπος E.E.M.C.//MQI, Μεσίτης Ασφαλίσεων, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών, Πρόεδρος Επιτροπής Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών & Εκπαίδευσης Επιμελητηρίου Αθηνών, Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων
 • Καρναχωρίτης Δημήτρης, Οικονομική Διεύθυνση Ομίλου Coordinators, Διευθυντής Σπουδών Εργαστηρίου Coordinators ΕΕΣ, Εσωτερικός Ελεγκτής
 • Καπασακαλίδης Νίκος, Πράκτορας Ασφαλίσεων & Διακανονιστής Ζημιών Μεταφορών& Μέλος Επιτροπής Πιστοποιημένων Ασφαλ/κών Πραγμ/νων E.E.M.C.//MQI
 • Μαβινάκης Άγγελος, Εκπαιδευτής Οδηγών Βαρέων Οχημάτων πραγματογνώμονας & Μέλος Επιτροπής Πιστοποιημένων Ασφαλ/κών Πραγμ/νων E.E.M.C.//MQI
 • Κασωτάκης Γρηγόρης, Ναυτικός Πραγματογνώμονας & Μέλος Επιτροπής Πιστοποιημένων Ασφαλ/κών Πραγμ/νων E.E.M.C.//MQI
 • Σεμερτζίδης Νίκος, Μηχανολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, ασφ. Πραγματογνώμονας & Μέλος Επιτροπής Πιστοποιημένων Ασφαλ/κών Πραγμ/νων E.E.M.C.//MQI
 • Ευάγγελος Σπύρου, Εκδότης
 • Παναγιώτης Καρναχωρίτης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ομίλου coordinators s.a.
 • Φονιαδάκη Μαρία, Ασφ. Πραγματογνώμονας & Μέλος Επιτροπής Πιστοποιημένων Ασφαλ/κών Πραγμ/νων E.E.M.C.//MQI
 • Τζίνης Πέτρος, Ασφ.Πραγματογνώμονας, Μεσίτης Ασφαλίσεων, & Μέλος Επιτροπής Πιστοποιημένων Ασφαλ/κών Πραγμ/νων E.E.M.C.//MQI
 • Αλειφέρη Αιμιλία, Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Ασφ. Διαμεσολαβητής, Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων,& Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποιημένων Ασφαλ/κών Πραγμ/νων E.E.M.C.//MQI

 

Για Πρώτη φορά ανεπτύχθησαν θέματα και cases για όλους τους κλάδους της Ιδ. Ασφάλισης, με την συμμετοχή των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Επαγγελματιών Ζημιών και λοιπών Φορέων, με σημαντικά συμπεράσματα που συζητήθηκαν και θα επεξεργασθούν τα αποτελέσματα από τις επιτροπές την Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων E.E.M.C.//MQI.

Τα σημαντικά αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στην Δ.Ε.Ι.Α., καθώς και σε άλλες Αρχές, στην Επιτροπή και Υποεπιτροπή Ζημιών Ε.Α.Ε.Ε. και στο διαδίκτυο, για κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν :

 

-          Η άποψη Διευθυντικών Καταξιωμένων Στελεχών  Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

-          Η Ναυτική Πραγματογνωμοσύνη

-          Η Οικονομική Πραγματογνωμοσύνη

-          Οι Βιομηχανικοί & Τεχνικοί Κίνδυνοι & η Ασφ. Πραγματογνωμοσύνη

-          Η Πραγματογνωμοσύνη κλάδου Πυρός , Τεχνικών Βλαβών, λοιπών κλάδων

-          Οι Αλλαγές στη νομοθεσία

-          Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Οδηγία IMD2

-          Οι προοπτικές του επαγγέλματος

-          Η χρησιμότητα της εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επαγγελματιών διαχείρισης ζημιών

-          Ασφαλιστική απάτη και ο ρόλος των εμπλεκομένων προσώπων στην διαχείριση ζημιών

-          Νομικό πλαίσιο πραγματογνωμόνων γενικά

-          Ηλεκτρονική πραγματογνωμοσύνη και συστήματα διασφάλισης ποιοτικών υπηρεσιών κ.λ.π.

-          Οργανωμένες Εταιρείες Ασφαλιστικής Πραγματογνωμοσύνης ως μία σοβαρή λύση .

                                                       

Σημαντική ήταν η ανακοίνωση της Ειδικής Επιτροπής των Εξετάσεων & Πιστοποίησης  Γνώσεων Πραγματογνωμόνων,  Επιστημονική Επιτροπή

 

Στο Συνέδριο επίσης παρουσιάστηκαν πραγματικές περιπτώσεις-εργασίες των σπουδαστών του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών Coordinators Α.Ε.Ε.Κ.-Ε.Ε.Σ. στο τμήμα Ασφαλιστικής Πραγματογνωμοσύνης και Underwriting όπως θανατηφόρα και άλλα ατυχήματα, με μεγάλη επιτυχία και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των συνέδρων.

 

Σημαντική ήταν και η αναφορά του Παναγιώτη Καρναχωρίτη, Προέδρου του Αναγνωρισμένου Φορέα Εκπαίδευσης Coordinators, σε δύο καίρια Θέματα ¨

Α.  Στην αναθεώρηση της κοινοτικής οδηγίας για την διαμεσολάβηση IMD2 που εντάσσει και τους Πραγματογνώμονες σε αυτή, επ΄ωφελεία των επαγγελματιών, των Ασφαλιστικών Εταιρειών, αλλά κυρίως των καταναλωτών που είναι και οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών.

 

Β.  Στην παρουσίαση των Θεαματικών αποτελεσμάτων του πρωτοποριακού μοναδικού  ειδικού προγράμματος ΄΄Εκπαίδευση χωρίς Δίδακτρα –Αντίδοτο στην Οκονομική Κρίσηι΄΄, που για πρώτη τον Ιανουάριο του 2011, εφάρμοσε η  E.E.M.C.//MQI στην Ελληνική Ασφαλιστική  Αγορά, στα πλαίσια του Σκοπού της & του Κοινωνικού της Έργου, σε συνεργασία  με τον Επίσημο Αναγνωρισμένο Φορέα Εκπαίδευσης Δια βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης, Αναγνωρισμένος Πάροχος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ προγραμμάτων Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης,  COORDINATORS Α.Ε.Ε.Κ.- Ε.Ε.Σ (Εργαστήριο Ελευθέρων Ασφαλιστικών Σπουδών) , με την Πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας & του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

 

Ο κ. Παναγιώτης Καρναχωρίτης ανέφερε ότι ” η επιτυχία του προγράμματος ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις & η προσφορά του προγράμματος στην Αγορά ήταν πολύ μεγάλη αφ΄ενός σε γνώση, αφού τον πρώτο χρόνο εκπαιδεύτηκαν δωρεάν, πάνω από 1.500 Διαμεσολαβούντες & Υπάλληλοι,  , & συμμετείχαν στις επίσημες εξετάσεις του E.C.I.Q.//MQI (Ευρωπαικό Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ποιότητας & Ανάπτυξης Εργασιών), αφ ετέρου καταφέραμε όλα τα Μέλη μαζί, να αποτελέσει η μεγάλη επιτυχία & ανταπόκριση του προγράμματος, ζωντανό παράδειγμα για  παρακίνηση των Φορέων γενικά της της Αγοράς,( Επιμελητηρίων, εκπαιδευτικών Κέντρων κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να μιμηθούν και να αντιγράψουν τις πρακτικές & την φιλοσοφία μας για προσφορά, ώστε να καθιερωθεί με κάθε τρόπο, η δωρεάν εκπαίδευση, προς όφελος κυρίως του Θεσμού και των Επαγγελματιών.

 

Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να προηγούμαστε σταθερά σε Φιλοσοφία , σε προσφορά, σε ποιότητα, σε ανθρωπιά, σε γνώση, σε στήριξη όλων γενικά των Εμπλεκόμενων Προσώπων στην Ασφαλιστική Αγορά,  που παρέχουν Υπηρεσίες στις Εταιρείες  και στους Καταναλωτές.

Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι ένα Ιδρυτικό Μέλος αυτής της Επιστημονικής Ένωσης. Θέλω να συγχαρώ όλα τα Προεδρεία των Ειδικών Επαγγελματικών Επιτροπών & των Μητρώων της Ένωσης E.E.M.C.//MQI , που με μεγάλη προσωπική προσφορά πέτυχαν σε  δυόμιση χρόνια το ακατόρθωτο, δηλαδή να οργανώσουν χιλιάδες Μέλη, να δημιουργήσουν πρότυπα επαγγελματικά, να συνεργαστούν με σωματεία, Φορείς, Οργανισμούς, Εταιρείες, να προβάλουν και να καθιερώσουν συστήματα ποιότητας, να διοργανώσουν  αρκετά Επιστημονικά Συνέδρια και Επιστημονικές Ημερίδες, κ.λ.π., ώστε η Ένωση E.E.M.C.//MQI  να αποτελεί  σήμερα ορόσημο  της επαγγελματικής επιτυχίας, προόδου, ποιότητας, φιλοσοφίας, αναγνωρισμένης γνώσης και καταξίωσης.

 

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι διαδικασίες των Λειτουργικών Οργάνων της Ένωσης E.E.M.C.//MQI & της εκλογής των νέων  Ειδικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, προκειμένου να διευρύνουμε το έργο μας για την αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών θεμάτων της Ασφαλιστικής Αγοράς, σε συνεργασία πάντα & με τις Εποπτικές Αρχές, Κάθε Φορέα  που έχουμε κοινούς στόχους & κοινή Φιλοσοφία αλλά & κάθε ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, Υπάλληλο, Πραγματογνώμονα, που τον διακρίνει το ήθος και η αγάπη για το επάγγελμα – λειτούργημα αυτό.

 

Οι σημερινοί Ομιλητές έδωσαν το στίγμα του αύριο για τον Επαγγελματία. Εύχομαι να είμαστε όλοι τυχεροί και υγιείς ώστε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο για την πρόοδο και την επιτυχία. Κλείνοντας θέλω να τονίσω κάτι που είπε ο εκδότης & φίλος μου από τα παλιά Βαγγέλης Σπύρου. «όποιος ξέρει τι θέλει και επιμένει σ’ αυτό με σθένος και ποιότητα, είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει»” .

 

Σημαντική ήταν επίσης και η ομιλία του Ε. Σπύρου, εκδότη και μέλος ΔΣ του Ε.Τ.Α.Π. – ΜΜΕ σχετικά με την δύναμη της Επικοινωνίας και την σημασία της στη σύγχρονη κοινωνία.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των γυναικών στο συνέδριο. Οι Γυναίκες Κατακτούν το Επάγγελμα του Πραγματογνώμονα!

Την διεξαγωγή του Συνεδρίου ανέλαβαν, η Οργανωτική η Επιστημονική Επιτροπή του

Μητρώου Πραγματογνωμόνων, της Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,  Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Προσώπων & Πραγματογνωμόνων, Μελών της E.E.M.C.//MQI

Στείλτε μας τα  σχόλια σας!

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Νόμιμο εκπρόσωπο της E.E.M.C.//MQI  κύριο Βασίλη Καρναχωρίτη στο 210-5734000

One Response to “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ”

 1. ΦΩΝΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ says:

  ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΩ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ..ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ…ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ…ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΑΣ), ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ, ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ, ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ…ΑΦΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΠΑΙΡΝΩ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΓΩ) ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑ «ΜΑΘΩ» ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΩ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ….ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΟΔΟΜΟΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ…ΕΛΠΙΖΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣ

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

 • 4