01 Δεκ 2016

Όροι Συμμετοχής στην Επανεκπαίδευση

Χωρίς κατηγορία Χωρίς Σχόλια.

Οροι: Μετά την αίτηση και την εξόφληση του ποσού ο Εκπαιδευόμενος – Συμβαλλόμενος δεν μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του ή να την παραχωρήσει σε άλλο πρόσωπο ανεξαρτήτως της παρακολούθησης ή μη των μαθημάτων, της επιτυχίας ή μη στις εξεταστικές διαδικασίες  και της λήψης ή μη Βεβαίωσης ή ανάλογου Πιστοποιητικού. Η Υποχρέωση καταβολής διδάκτρων του ποσού από τον Εκπαιδευόμενο – Συμβαλλόμενο είναι υποχρεωτική ακόμη και αν η παρακολούθηση δεν γίνει για λόγους υγείας ή για λόγους ανεξαρτήτως της θέλησής του. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος –Συμβαλλόμενος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα ή δεν κάνει έγκαιρη ενεργοποίηση των κωδικών παρακολούθησης του και θελήσει να επαναλάβει την διαδικασία οφείλει να εγγραφεί εξαρχής και να καταβάλλει εκ νέου το ποσό των διδάκτρων όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί και συμφωνηθεί κατά την νέα αίτηση., Αίτηση χωρίς καταβολή ποσού θεωρείται άκυρη. Ο Εκπαιδευόμενος –Συμβαλλόμενος οφείλει να παρακολουθεί την πορεία της εκπαίδευσης του ο ίδιος.

Ο Εκπαιδευόμενος –Συμβαλλόμενος παρέχει δε τη ρητή έγκριση και συγκατάθεσή του στην Εταιρεία για την τήρηση αρχείων με προσωπικά του στοιχεία, καθώς και για την επεξεργασία τους από αυτήν, καθώς και από τον Αρχικό Αδειούχο και τα  εν Ελλάδι εμπλεκόμενα πρόσωπα στης διαδικασίες Συστημάτων Πιστοποίησης σύμφωνα με το αρθρ. 5 παρ. 1 ν. 2472/1997.

No Responses to “Όροι Συμμετοχής στην Επανεκπαίδευση”

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4