26 Φεβ 2018

COORDINATORS Επιμόρφωση Εποπτών / Αρχιφυλάκων & Στελεχών Ασφάλειας

Νέα Χωρίς Σχόλια.

COORDINATORS :

Α ) Στόχος του Προγράμματος :
Στόχος του προγράμματος αυτού, είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν με εξελιγμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία ενηλίκων, σε ένα Μοναδικό και Πρωτοποριακό Πρόγραμμα που απευθύνεται ειδικά σε Στελέχη Ασφάλειας Επιχειρήσεων και τους επιτρέπει να αποκτήσουν το κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στο έργο τους, βελτιώνοντας με θεαματικό τρόπο την αποτελεσματικότητα τους .

Β) Σκοπός του Προγράμματος :
Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος αυτού, είναι οι συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν σύνοψη ενός μοναδικού στην ελληνική αγορά, ετήσιου προγράμματος, που καλύπτει πλήρως 4 σημαντικούς τομείς εκπαίδευσης και έρευνας.
Οι τομείς αυτοί είναι απαραίτητοι για την πλήρη κατάρτιση των στελεχών στον Τομέα της Ασφάλειας .
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εποπτών/Αρχιφυλάκων – Στελεχών Ασφαλείας» διάρκειας 25 ωρών θεωρίαςι πρακτικής, είναι μέρος του Ετήσιου Προγράμματος CSPI ( Criminology Sociology Psychology Investigation ) για Στελέχη Προσωπικού Ασφαλείας και Υποδομών καθώς και Leader Managers. Το Πρόγραμμα αυτό, υλοποιείται με επιτυχία για 5 χρόνια και έχουν συμμετάσχει σε αυτό διακεκριμένα στελέχη και επόπτες ασφάλειας του χώρου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εποπτών/Αρχιφυλάκων – Στελεχών Ασφαλείας», προσφέρει μία μοναδική εκπαιδευτική ευκαιρία που θα επιτρέπει σε όσους επιθυμούν τώρα ή στο μέλλον, να αποκτήσουν αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο.

Για πρώτη φορά, γίνεται η εφαρμογή από τον εκπαιδευτικό Φορέα Coordinators ενός νέου εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο θα πιστώνει τις ώρες των εκπαιδευτικών courses του Φορέα, ώστε μέσα στο χρονικό πλαίσιο των σπουδών να συνυπολογίζονται οι απαραίτητες ώρες για την απόκτηση Τίτλου Σπουδών Εργασιακής και Επαγγελματικής Επάρκειας.
Περισσότερες πληροφορίες για το νέο αυτό σύστημα εναλλακτικών σπουδών και πιστοποίησης γνώσεων, θα δοθούν στους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εποπτών/Αρχιφυλάκων – Στελεχών Ασφαλείας».
Γ) Θεματολογία :
 Έργο
 Ανάλυση σχεδίου Φύλαξης
 Βασικές Αρχές Management
 Βασικές Αρχές στην Ψυχολογία Εργασιακού Χώρου
 Βασικές Αρχές διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 Ανάθεση καθηκόντων
 Έλεγχος
 Εποπτεία
 Παρακίνηση
 Στόχοι Έργου
 Επικοινωνία
 Επιλογή Προσωπικού
 Απαραίτητος Εξοπλισμός Φύλαξης
 Προστασία Φυλάκων
 Αντιμετώπιση κρίσεων

Δ) Έναρξη – διάρκεια :
Έναρξη μαθημάτων ορίζεται για τον Μάρτιος 2018
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι διάρκειας 25 ωρών και θα διεξαχθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών. Επίσης υλοποιείται και εξ αποστάσεως, με το σύγχρονο αναγνωρισμένο σύστημα ζωντανής παρακολούθησης «Coordinators live e-learning».

Ε) Συμμετοχή :
Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 250 € , ενώ για αιτήσεις που θα αποσταλούν έως την 28-02-2018 το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 130€

Τηλέφωνα επικοινωνίας και πληροφοριών 210-5734000, Fax 210-5765891, e-mail: coord@otenet.gr

Για την Coordinators Α.Ε.Ε.Κ.

No Responses to “COORDINATORS Επιμόρφωση Εποπτών / Αρχιφυλάκων & Στελεχών Ασφάλειας”

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4