09 Μαρ 2020

Insurance Loss Adjuster – Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων Πιστοποιημένο Ετήσιο Πρόγραμμα Σπουδών

Νέα Χωρίς Σχόλια.

Πιστοποιημένο Ετήσιο Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο :
Insurance Loss Adjuster – Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων
Με την Αναγνώριση του Υπουργείου Παιδείας

Έναρξη Μάρτιος 2020

Εισαγωγικό Σημείωμα :

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι κλάδοι Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι οι ίδιοι. Η λειτουργία τους βασίζεται στις ίδιες Επιστήμες και στην ίδια Ασφαλιστική Κουλτούρα ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα τρία παρακάτω στάδια του Ασφαλιστικού Κινδύνου :
1. Πριν την Ασφάλιση, δηλαδή κατά την ανάληψη του κινδύνου
2. Κατά την διάρκεια της σύμβασης
3. Μετά την επέλευση του Κινδύνου – Ζημία.

Η Ασφαλιστική Πραγματογνωμοσύνη (Προασφαλιστικός Έλεγχος – Επανέλεγχος και Εκτίμηση Ζημιάς) είναι μια απαραίτητη διαδικασία και στα τρία στάδια του Ασφαλιστικού Κινδύνου, προκειμένου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του.

Η διαδικασία αυτή είναι εξίσου σημαντική τόσο για τον πελάτη όσο και για την εταιρεία είτε αφορά την ανάληψη του κινδύνου ή την αποζημίωση του.

Το καθοριστικό αυτό έργο αυτό είναι σημαντικό να διενεργείται από εκπαιδευμένα Στελέχη καθώς και Πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν επάρκεια γνώσεων σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών και διαδικασιών, με σπουδές που να καλύπτουν το σύνολο των απαραίτητων αυτών γνώσεων, ασφαλιστικών, νομικών και τεχνικών και να υλοποιούνται στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εξειδίκευσης από Εγκεκριμένους Εκπαιδευτικούς Φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα της υλοποίησης αυτών των σπουδών από Εγκεκριμένους Εκπαιδευτικούς Φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Δία Βίου Μάθησης, καθώς όλα τα περιγράμματα αυτά είναι βασισμένα σε διεθνή πρότυπα, έχουν ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση, πληρούν την χρονική διάρκεια που απαιτεί ένα ακαδημαϊκό έτος, περιέχουν εξετάσεις προόδων, cases, πρακτική άσκηση και διαβαθμίζονται σε Ετήσια ή Διετή ανάλογα με την βαθμίδα των γνώσεων και την εξειδίκευση του κλάδου που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει .

Ο Όμιλος COORDINATORS παρέχει μόνο τέτοια Προγράμματα, δηλαδή με αναγνωρισμένη Επαγγελματική Επάρκεια και σύμφωνα με τα Περιγράμματα που έχουν την Πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας .

Στα πλαίσια των ανωτέρω ο Όμιλος Coordinators υλοποιεί Νέο Κύκλο Σπουδών
με τίτλο :Insurance Loss Adjuster-
Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων Κλάδος Αυτοκινήτου

!! Περιγραφή Ετήσιου Προγράμματος Σπουδών :

Το Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: Insurance Loss Adjuster- Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες επαγγελματικές ανάγκες και απαιτήσεις του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Πραγματογνώμονα, Εκτιμητή Ζημιών Ασφαλίσεων, που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της συνεχούς εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και αναβάθμισης των γνώσεων των επαγγελματιών του κλάδου .

Το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται στις παρακάτω πέντε θεματικές ενότητες με τις οποίες οι συμμετέχοντες αποκτούν επαγγελματικές ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που θα τους καταστήσουν περιζήτητους και επιτυχημένους στην απαιτητική αγορά εργασίας

Ενότητα Α : Ασφαλιστικά Θέματα
Ενότητα Β : Τεχνικά Θέματα
Ενότητα Γ: Νομικά Θέματα
Ενότητα Δ: Τροχαίο Ατύχημα
Ενότητα Ε : Διαδικασίες Πραγματογνωμοσύνης Ζημιάς

Η διάρκεια του είναι ετήσια . Η Εκπαίδευση θα διεξάγεται δύο φορές εβδομαδιαίως, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη κατά τις απογευματινές ώρες στις κεντρικές σύγχρονες εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Φορέα COORDINATORS AEEK. ( πλησίον Μετρό).

Για τους συμμετέχοντες εξ αποστάσεως παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών μέσω του συστήματος Coordinators Live e-learning system.

Το σύγχρονο αυτό σύστημα εξασφαλίζει ζωντανή συμμετοχή και πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καλύπτοντας πλήρως και Πιστοποιημένα τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες.
Το Πρόγραμμα Σπουδών πλαισιώνεται από εξειδικευμένη Ομάδα Εισηγητών, με ακαδημαϊκή κατάρτιση αλλά ταυτόχρονα με πολυετή εμπειρία στην Ασφαλιστική Αγορά.

Οι Σπουδαστές του Προγράμματος συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική εμπειρία όπου μέσα από την παρακολούθηση, την διεξαγωγή ασκήσεων, την μελέτη περιπτώσεων – cases, την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, την πρακτική τους άσκηση, την επιτυχή τους συμμετοχή στις προόδους και στις τελικές εξετάσεις και τέλος την κατάθεση της πτυχιακής τους εργασίας οδηγούνται στην απόκτηση Αναγνωρισμένου Τίτλου Σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας με τίτλο : Insurance Loss Adjuster-
Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων .

Επιπλέον η Coordinators εξασφάλισε και παρέχει στα σπουδαστικά της προγράμματα την αιγίδα της Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC//MQI προσδίδοντας κύρος , ποιότητα και διεθνοποίηση των ανωτέρω τίτλων.

Αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών υπάρχουν για όλους τους κλάδους Ιδιωτικής Ασφάλισης όπως Πυρός , Σκάφος κ.λ.π

Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα.

!! Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών :

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Coordinators με τίτλο : Insurance Loss Adjuster-
Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων έχει σκοπό σε επίπεδο:
1. Ικανοτήτων-γνώσεων, να εφοδιάσει τους σπουδαστές με ολοκληρωμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στην Επιστήμη της Ασφαλιστικής Πραγματογνωμοσύνης
2. Δεξιοτήτων, να αναπτύξει προσόντα και ικανότητες των σπουδαστών ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τους κατέχοντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική τεχνογνωσία και άρτια επαγγελματική εξειδίκευση.
3.Στάσεων, να αποκτήσουν οι σπουδαστές επαγγελματική αυτοπεποίθηση και συνείδηση, ώστε να προσφέρουν οι ίδιοι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους Κλάδους της Ασφάλισης.

Στόχος του προγράμματος είναι να καλυφθεί τόσο το θεωρητικό και νομικό φάσμα του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Πραγματογνώμονα- Εκτιμητή Ζημιών Ασφαλίσεων , όσο και οι πρακτικές και τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση αυτού και αφορά εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα έχοντας εμπλουτιστεί σε γνώσεις και εμπειρίες, αφού σε αυτό διδάσκουν καταξιωμένα ανώτατα στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς και Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων με υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση στον κλάδο των Ασφαλιστικών Εργασιών ως τακτικοί Εισηγητές αλλά και ως guest speakers .

!! Μεθοδολογία Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Μοντέλου :

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, βάση εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή και προάγουν την εκπαιδευτική διεργασία .

Κατανοώντας την δυναμική της ομάδας και έχοντας ως βάση την αρχή ότι «μαθαίνει κάποιος καλύτερα όταν συνδυάζεται η θεωρία με την πράξη», οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πραγματικά , καθώς αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό, ευρετικό και ανακαλυπτικό ρόλο .

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω των σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως είναι η μελέτη περίπτωσης , η προσομοίωση, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι ομάδες εργασίες και άλλα ενεργοποιούνται εκπαιδευτικά και εκπληρώνουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.

Την τήρηση και την επιμέλεια του Εκπαιδευτικού Μοντέλου της Coordinators φροντίζει ακαδημαϊκός συντονιστής σε συνεργασία με την Διεύθυνση Σπουδών του Ομίλου Coordinators.

!!Καινοτομίες –Οφέλη :
 Βιωματικά workshops με σκοπό την βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων
 Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική κατάρτιση
 Πρόγραμμα με αποδεδειγμένα υψηλό κύρος στην Ασφαλιστική Αγορά
 Επικαιροποίηση Γνώσεων και εμβάθυνση στα νέα δεδομένα
 Προσιτά δίδακτρα που μπορούν να καταβληθούν σε άτοκες δόσεις.
 Οι εισηγητές και οι διδάσκοντες της Coordinators απαρτίζονται μόνο από Εγκεκριμένα και Πιστοποιημένα Πρόσωπα με άρτια επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία καθώς και από Επιστημονικά Μέλη της Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC//MQI .
 Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Σπουδών εκτός από ότι λαμβάνουν πλήρες σετ εκπαιδευτικών σημειώσεων και οποιαδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό κρίνει η ομάδα των εισηγητών, διδάσκονται στις διαδικασίες εύρεσης και αναθεώρησης της πηγών και της βιβλιογραφίας.
 Όλοι οι συμμετέχοντες εγγράφονται προαιρετικά και χωρίς κόστος ως Μέλη της Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC//MQI .
 Η χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος.
 Η διασύνδεση των σπουδαστών με την αγορά εργασίας μέσω ποικίλων δράσεων επαγγελματικής αποκατάστασης και σε συνεργασία με το βραβευμένο Γραφείο Καριέρας της Coordinators
 ( Company Recognition Award)
 στ) η προσωποκεντρική προσέγγιση του σπουδαστή ο οποίος διαθέτει προσωπικό συντονιστή καθόλη την διάρκεια των σπουδών.
!! Ενδεικτική Θεματολογία ανα ενότητα :

Ενότητα Α – Ασφαλιστικά Θέματα

Έργο Πραγματογνώμονα
Εισαγωγή στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου
Βασικές Αρχές Κλάδων Αυτοκινήτων
Βασικές Αρχές Ασφάλισης
Ασφαλιστική Κάλυψη
Φιλικός Διακανονισμός
ΓΔΑ
Ζητήματα Ασφαλιστικής Αγοράς στην Πραγματογνωμοσύνη και Αποζημίωση
Εξειδικευμένα Έντυπα – Κατοχυρωμένο Σύστημα Εντύπων ανά κλάδο ζημιάς
Ζημιές Κλάδου Αυτοκινήτου
Δικαστικοί πραγματογνώμονες
Τεχνικοί Σύμβουλοι
Κώδικας Δεοντολογίας Πραγματογνώμονα
Ευθύνες Πραγματογνώμονα
Επανεισπράξεις
Ενέργειες & Διαδικασίες Κλάδου Πραγματογνωμοσύνης
Αποζημίωση
Υπασφάλιση – Υπερασφάλιση

Ενότητα Β – Τεχνικά Θέματα

Συμπεριφορά Οδηγών
Χρόνος Αντίδρασης και Μειωμένα Αντανακλαστικά
Αντίληψη Οδηγών
Υπολογισμός ταχύτητας οχήματος
Υπολογισμός ταχύτητας σε ατύχημα πεζού
Ταχύτητα
Μηχανολογία
Αυτοματισμοί
Φανοποιεία Βαφές
Τεχνικά Θέματα Ανάληψης Κινδύνου
Ιστορία της Αυτοκίνησης
Παθητική Ασφάλεια
Συστήματα Ανάρτησης , Διεύθυνση και Πορείας
Ελαστικά
Κρύσταλλα Αυτοκινήτου
Υβριδικά Οχήματα
Ατυχήματα με δίκυκλα
Πραγματογνωμοσύνη δικύκλων
Επικίνδυνα Φορτία –
Κατηγορίες Οχημάτων
Επαγγελματικά Οχήματα
Φορτηγά
Ψηφιακά Συστήματα Ανάλυσης ατυχημάτων και Ανάλυσης Ζημιάς
Συγκρούσεις

Ενότητα Γ -Νομικά Θέματα

Ποινικό Δίκαιο
Αστικό Δίκαιο
Ασφαλιστικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο

Ενότητα Δ- Τροχαίο Ατύχημα
Διακανονισμός Ζημιάς
Αίτια – Η εσφαλμένη αξιολόγηση πραγματικών και νομικών συνθηκών
Πρόκληση και έκταση ζημιών ανά κλάδων Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ερμηνεία Όρων Σύμβασης
Ασφαλισμένος
Cases Studies ανά ενότητα
Συνήθης εξαιρέσεις Ασφαλιστικών Καλύψεων
Επιστημονική επισκόπηση τροχαίου
Χαρακτηριστικά Τροχαίου Ατυχήματος
Ζημιές παθόντος ανά κλάδου
Ηθική Βλάβη
Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη

Ενότητα Ε – Διαδικασίες Πραγματογνωμοσύνη Ζημιάς
Γενικός Οδηγός Πραγματογνώμονα – Κλάδων Αυτοκινήτων
Ελεγκτικές διαδικασίες ενεργειών πραγματογνωμοσύνης , εκτίμησης, εμπειρογνωμόνων, τεχνικών
Αναγγελία
ΦΑΠ

Σύντομο Προφίλ Ομίλου Coordinators

Ο ¨Όμιλος Επιχειρήσεων Coordinators Group Π.& Ε. Καρναχωρίτη ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νευραλγικούς τομείς της Αγοράς.
Απαρτίζεται από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους οργανισμούς τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και από λοιπούς οργανισμούς και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με γνώμονα την ανάπτυξη και την ποιότητα.
Οι εκπαιδευτικές του εταιρείες του Ομίλου καλύπτουν ένα φάσμα 92 επαγγελματικών κατηγοριών και απευθύνονται σε ιδιώτες και σε νομικά πρόσωπα.
Η ασφαλιστική αγορά αποτελεί εξειδίκευση της Coordinators η οποία από το 2002 προσέφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα εξειδικευμένο Πρόγραμμα για την Ασφαλιστική Πραγματογνωμοσύνη και Εκτίμηση Ζημιών Ασφαλίσεων.
Με το πέρασμα των χρόνων η Coordinators απαριθμεί πλήθος επιτυχημένων αποφοίτων και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η ανοδική πορεία του Ομίλου πλαισιώνεται από την εξειδικευμένη ομάδα των συνεργατών του που συνεχώς αναζητά την εξέλιξη, την ποιότητα και την καινοτομία.
Αποστολή του Ομίλου είναι η κάλυψη των αναγκών των πελατών της και η δημιουργία συνθηκών επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.
¨Όραμα της Coordinators είναι να αποτελεί πανευρωπαϊκά τον πρώτο ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο Φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκευθείτε το www.1co.gr, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 5734000, στο e-mail: coord@otenet.gr, στο Facebook: Coordinators Όμιλος.

No Responses to “Insurance Loss Adjuster – Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων Πιστοποιημένο Ετήσιο Πρόγραμμα Σπουδών”

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4